Sürdürülebilirlik ve Bulut Depolama

Okuma Süresi 3 dk
13.11.2023

Sürdürülebilirlik ve Bulut Depolama

Sürdürülebilirlik, iş dünyasının son dönemde yatırımını artırdığı ve en çok önem verdiği konular arasında. İş süreçlerini optimize etmenin yanı sıra firma vizyonları da bu çerçevede şekilleniyor. Sürdürülebilirliğin en temel unsurlarından olan “kaynak verimliliği” çerçevesinde bulut depolama da en çok öne çıkan kavramlardan biri. Firmalar için dijital dönüşümün teşvik edildiği internet çağında bulut depolama, veriye uzaktan erişim imkanı ile sürdürülebilirlik için vazgeçilmez.

Bulut Depolama Nedir?

Bulut depolama sistemi sanal havuzlarda depolanan verilerin internet ağları aracılığıyla teknolojik cihazlara dağıtılması prensibine dayanıyor. Akıllı televizyonlar, cep telefonları, tablet ve bilgisayarlar gibi birçok teknolojik cihaz internete erişimi varsa bulut depolamadan faydalanabiliyor. Bulut depolama için bireysel veri merkezleri oluşturup yüksek enerji gerektiren merkezler kurmak yerine bu işi yapan şirketler tercih ediliyor.
Örneğin bir şirket kendi bilgilerini depolamak için veri merkezi kurmak istediğinde kuruluş, çalıştırma, teknik bakım ve donanım gibi birçok alanda yüksek maliyet ayırmak durumunda kalıyor. Bu aynı zamanda sürdürülebilirliğin tersi bir durum ortaya çıkarıp yüksek enerji gerektiriyor. Fakat şirketler bu işi yapan firmalarla anlaşarak onların veri merkezlerini kullanarak avantajlı konuma geçiyor. Bu anlamda Accenture raporunda toplam sahip olma maliyetlerini %30-40 oranında azalttığı belirtiliyor. Ayrıca şirketin tüm bilgisayarları aynı anda saldırıya uğrayıp çökse bile veriler bu amaçla geliştirilmiş yüksek güvenlikli merkezlerde korunmuş oluyor.

Bulut Depolama Ne İşe Yarar?

Bulut depolama sunucular aracılığıyla verilerin paylaşılmasına olanak tanıyan bir sistem. Oluşturulan sanal ağlar sayesinde sisteme erişimi olan herkes paylaşılan veri, uygulama, dosyalara ulaşabilir. Bu sayede fiziki donanım, depolama ürünleri, ekstra enerji gerektiren unsurlara ihtiyaç azalır. Verileri hızlı, güvenli şekilde transfer etmek ve bu sırada sanal depolar sayesinde sınırsız yere sahip olmak en çok işe yaradığı alanlar.
Firma bazlı veri merkezi kurmak yerine bulut depolama kullanmanın kendine has avantajları da var. Sunucu ve yazılım oluşturma, veri arşivini genişletme maliyetini ortadan kaldırdığı için ekonomik. Ayrıca kullanıcı bazlı uzaktan yetkilendirme, tanıtma, hamlelerin takip edilmesi sayesinde şirket içi iş süreçleri, analiz, raporlama, güvenlik seviyelerini de kontrol altında tutmayı kolaylaştırıyor.

Bulut Depolama Nasıl Kullanılır?

Bulut depolama kullanımı pratik ve kolay, ayrıca otomatikleştirilebilir. Kullanılan bulut sistemine üyelik bilgileri ile erişim sağlandıktan sonra belge, fotoğraf, video, sunum gibi birçok farklı araç yüklenebilir. Yüklenecek belgeleri kişisel olarak seçmek ya da otomatik tanımlamak mümkün.
Örneğin bilgisayarda çalışırken otomatik yedekleme açıksa MS Office, Google, Windows sistemlerine otomatik olarak verileriniz yedeklenir. Kullanılan basit cep telefonu uygulamalarından karmaşık sistemlere kadar birçok farklı araç ve yöntemle bulut depolamaya erişim, yükleme yapılabilir. Birçok bulut depolama teknolojisi kuruluma ihtiyaç duymadan sadece üyelik, erişim izni sistemiyle bile verileri yedekleme kabiliyetine de sahiptir.

Bulut Depolama Türleri

Temel olarak bulut depolama çeşitleri nesne depolama, blok depolama, dosya depolama olarak üçe ayrılır. Nesne depolama fotoğraf, video, ML, ses dosyası, sensör verisi gibi yapılandırılmış verileri depolamak için kullanılır. Depolanan veriler yüksek güvenlikli ortamda saklanarak isteğe bağlı analiz, raporlama için işlenebilir.
Dosya depolama en yaygın bulut bilişim türlerinden biridir. Sunucu ileti bloğu (SMB), Linux ağ dosya sistemi (NFS) ortak dosya protokollerine sahip ağa bağlı depolama örnekleridir. Blok depolama özellikle kurumsal sistemler için tercih edilir. Veritabanı, ERP sistemleri ana sunucuya tahsis edilir. Verileri düzenli ve bir arada tutmak için bloklar halinde ayrıştırma, bloğa özgü tanımlayıcı prensibiyle işler.

Bulut Depolama Türleri

Bulut depolamayı fiziksel ve sanal ortamda kaynak tasarrufu yaptıran bir teknoloji olarak yorumlamak doğru olur. Örneğin bir çalışan şirkete gitmeden şirket dosyalarına, müşteri bilgilerine ulaşabilir. Bulut bilişim teknolojilerinin getirilerinden biri de evden çalışmayı kolay hale getirmesi. Buna bağlı olarak çalışanın işe giderken ulaşım, yeme – içme, dosyalama gibi ihtiyaçlar sonucu ortaya çıkaracağı karbon salınımı da engellenir.
Şirket bünyesinde dosyalama, evrak takibi gibi işler için ayrılan zaman, mekan, demirbaşların sayısı da bulut depolama sayesinde azaltıldığında atık oluşumu, gereksiz enerji sarfiyatı, sera gazı salınımına olumlu yansır. Bu konuda yapılan bir araştırma haftada 1 gün bile evden çalışmanın yıllık olarak 220 kg’a kadar sera gazı emisyonunu azalttığını ortaya çıkarmış.
Firmalara kuruluş ve sonraki süreçlerde kaynak, sermaye, enerji, çalışan gücü gibi farklı konularda tasarruf imkanı sunan bulut depolama, dijital dönüşümün en önemli parçalarından biri. Devletin de zorunluluklarla teşvik ettiği, kendi kurumlarına uyguladığı dijital dönüşüm sistemlerinin çoğu bulut bilişim temelli. Eskiden birçok resmi kurumu ziyaret ederek yapılan işler bugün bulut bilişim uygulamaları sayesinde internet üzerinden birkaç tıklama ile hallediliyor.
Verilerin yazdırılması, dosyalanıp arşiv odalarında saklanması, ofis sarfiyatı yapmak geçmişte kaldı. Bilgiye ulaşmak için saatler boyunca arşiv taramak ya da bir belge için gecenin yarısı rahatsız edilmek, saatlerce işlem yapmak için beklemek geçmişe ait sorunlar. Kısacası kurumsallığın en önemli göstergelerinden biri dijital dönüşüme yatırım yaparak kaynak verimliliği, sürdürülebilir iş süreçleri oluşturmak denebilir.
Modern şirketler kurumsallığı pratik, güvenli, kolaylık sunan bulut depolama üst seviyeye taşırken sürdürülebilirlik vizyonlarını da iş süreçlerine yansıtıyor. Bu duruma bağlı olarak bulut teknolojileri firmalar için dijital dönüşümün ilk adımı sayılıyor. Şimdi siz de QNB Finansbank Dijital Köprü ile şirketinizin teknolojiye uyumu için kolay bir başlangıç yapabilirsiniz. Dijital Köprü e-Dönüşüm Çözümleri ile e-fatura, e-irsaliye, e-arşiv gibi bulut tabanlı sistemlere geçiş yaparak dijital dönüşüme katılabilirsiniz.