Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Okuma Süresi 3 dk
04.12.2023

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplama Nasıl Yapılır?

Karbon ayak izi, insan faaliyetlerinin ürettiği sera gazı bakımından çevreye verdiği zararı gösteren bir ölçüttür. Her insanın doğada kendine ait bir karbon ayak izi bulunduğu gibi kurumsal şirketler de kendi içine bir karbon ayak izine sahiptir. Özellikle doğal kaynakların hızla tükendiği çağımızda şirketlerin bu detaya önem vermesi gerekir. Şirketler, sürdürülebilir politikalar ile karbon ayak izini azaltmayı hedeflemeli ve çevreyi korumalıdır. Çağımızın gerekliliğine uygun olarak siz de şirketinizin dijital dönüşümünde mutlaka kurumsal karbon ayak izi hesaplamasına yer vermelisiniz. Gelin, kurumsal karbon ayak izi hakkında merak ettiğiniz diğer detaylara bir göz atalım.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması Nedir?

Bireylerin sera gazı açısından çevreye verdiği zararı tanımlamak için kurumsal karbon ayak izi kavramı kullanılır. Kurumsal karbon ayak izi ise öznelerin şirketler olduğu versiyondur. Kurumsal şirketinizin faaliyetleri sonucu atmosfere yaydığı tüm sera gazları, ton eşdeğeri cinsinden miktarı şeklinde kurumsal karbon ayak izi ile gösterilir. Doğrudan ya da dolaylı tüm sera gazı emisyonları bu kurumsal karbon ayak izine dahildir.
Kurumsal karbon ayak izi hesaplaması ise şirketlerin mevcut ya da yürürlüğe girecek faaliyetlerinin, iklim düzenlemelerine göre pozisyonlarını belirlemelerine yardımcı olan bir yöntemdir. Ayrıca kurumsal karbon ayak izi hesaplama örneği sayesinde şirketler, iklim hedeflerine de etkili bir şekilde ulaşabilir. Avrupa Yeşil Mütabakatı çerçevesinde 5 sektör ve kapsam 1 özelinde, kurumsal karbon ayak izi hesaplaması zorunlu hale getirilmiştir ancak Türkiye’deki şirketler için böyle bir yasal zorunluluk bulunmamaktadır. Yasal gerekliliğin dışında da Türkiye’nin 2030 yılı için açıkladığı %41 emisyon azaltım hedefine ulaşmasına destek olmak amacıyla şirketinizin karbon ayak izi hesaplaması planını yapmalısınız. Tüm bunları raporlayarak karbon ayak izi alanında sorumluluklar alabilir, çevre dostu bir üretim anlayışını benimseyebilirsiniz. Böylece hem operasyonel faaliyetlerinizde doğayı koruyabilir hem de verimlilik ve tasarruf imkanı elde edebilirsiniz.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplamasını Kim Yapar?

Kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını profesyonel bir şekilde hizmet veren çevresel danışmanlık firmaları yapar. Bu firmalar, kurumsal karbon ayak izi hesaplaması, denetlenmesi ve raporlaması zorunlu olan şirketlerin verilerini toplar, hesaplar ve raporlar.
Bu profesyonel çevresel danışmanlık hizmeti veren şirketlerin yanı sıra İstanbul Sanayi Odası gibi kuruluşlar da, kâr amacı gütmeden şirketlere kurumsal karbon ayak izi hesaplama hizmeti sunar. Ayrıca günümüzde pek çok dijital araç sayesinde şirketler, kurumsal karbon ayak izlerini hesaplayabilir. Bu araçlar, genellikle çevre danışmanlığı yapan şirketlerin web sitelerinde yer alır. İklim finansmanı ile ilgilenen bazı şirketler, kurumsal karbon ayak izi hesaplaması için özel yazılımlar geliştirerek şirket sahiplerinin işini kolaylaştırır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Nasıl Hesaplanır?

Şirketinizin birincil ve ikincil olarak atmosfere yaydığı karbondioksit miktarını, kurumsal karbon ayak izi hesaplama formülü ile öğrenebilirsiniz. En basit şekliyle bu formül şöyledir:
Karbon Ayak İzi = Yakıt Tüketimi x Emisyon Faktörü
Bu formüldeki yakıt, gün içinde atılan her adımda kullanılan karbon ayak izini de kapsar. Sera gazı emisyonları oluşturan faaliyet seviyesi, yakıt tüketiminin içinde yer alır. Emisyon faktörü ise her faaliyette yayılan sera gazı miktarını ifade eder. Yani bu hesaplamayı yapabilmek için sera gazının ve sera etkisinin ne olduğunu bilmeniz gerekir. Karbondioksit, metan, nitröz oksit gibi gazlardan oluşan ve atmosfere tutunma özelliği olan bileşikler, sera gazı olarak adlandırılır. Bu sera gazlarının çevreye verdiği zarar farklıdır çünkü farklı emisyon değerlerine sahiptirler.
Dijital Köprü ve Dünyayla 1 tarafından sunulan ilk Sürdürülebilirlik çözümümüz Captanomy ile Kurumsal Karbon Ayak İzinizi Hesaplayın
QNB Finansbank olarak, gelecek için değişimin şart olduğuna inanıyoruz ve değişime önce kendimizden başlayarak öncülük etmeyi ilke olarak benimsiyoruz. Bu doğrultuda toplum ve çevreyle olan etkileşimimizi dünyayla bir kalarak daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Banka olarak Dünyayla 1 sloganı ile sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Dünyayla1 kapsamında sunduğumuz ilk sürdürülebilirlik çözümümüz ise Captanomy tarafından sunulan Karbon Ayak İzi Hesaplama Çözümü. 
Captanomy ile Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) düzenlemelerine uyum sağlayarak yurtdışı satışlarınıza devam edebilir, Karbon Vergisi gibi ekstra vergi yüklerine maruz kalmaz ve birçok teşvik/hibeden yararlanabilirsiniz.
Muhasebe yazılımlarınızla direkt entegre olan Captonomy, veri akışını otomatize eder ve yapay zeka sayesinde hatayı minimuma indirger. Bulut tabanlı ve uçtan uca şifreleme teknolojisi ile verilerinizin güvenliğini maksimuma çıkarır. Captonomy’i kullanarak tek tıkla sera gazı emisyonları veya ESG performansı ile ilgili ISO 14064-1: 2018 veya GHG Protocol raporu çıkarabilirsiniz. Dilerseniz bu raporları müşterilerinize ya da bankaya gönderebilirsiniz. Siz de kurumsal karbon ayak izi hesaplama süreçlerinizi Captonomy’le gerçekleştirin, şirketinizle sürdürülebilir bir geleceğe destek verin.
Başvuru için: Captanomy | QNB Finansbank 

Kaynaklar
https://www.wwf.org.tr/?12840/Turkiyenin-yeni-iklim-hedefi-emisyonlari-azaltmak-yerine-artiriyor#:~:text=T%C3%BCrkiye'nin%2C%20iklim%20de%C4%9Fi%C5%9Fikli%C4%9Fine%20neden,30'dan%20fazla%20art%C4%B1rmay%C4%B1%20%C3%B6ng%C3%B6r%C3%BCyor.
https://ticaret.gov.tr/data/60f1200013b876eb28421b23/MUTABAKAT%20YE%C5%9E%C4%B0L.pdf