2024'te KOBİ Bankacılığında Hangi Teşvikler Var?

Okuma Süresi 3 dk
17.01.2024

2024'te KOBİ Bankacılığında Hangi Teşvikler Var?

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari yaşamlarını sürdürmesi ülke ekonomisi için hayati derecede önemlidir. Bununla birlikte firmalar kuruluş ve büyüme aşamalarında birçok sorunla yüzleşmek durumundadır. Bu sorunların başında da finansman gelir. Firmaların finansmanla ilgili sorunlarının çözümünde en önemli başvuru noktaları bankalardır. Bu yazımızda KOBİ bankacılığı ne demek ve faydaları neler gibi sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz. Ayrıca işletmelerde özellikle dijital dönüşümü destekleyen 2024 KOBİ bankacılığı teşvikleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

KOBİ Bankacılığı Nedir?

KOBİ bankacılığı küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik finansal hizmetler sunan bir bankacılık alanıdır. KOBİ bankacılığı departmanları kredi, mevduat, ödeme hizmetleri, danışmanlık ve diğer finansal ürünler konusunda firmalara özel çözümler geliştirir. Görevleri arasında işletmelerin nakit akışını yönetmelerine yardımcı olmak, yatırım kararlarına destek vermek ve genel olarak müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını karşılamak bulunur. Böylelikle firmaların gelişmesi, yeni atılımlarla güçlenmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi sağlanır.

KOBİ Bankacılığı Ne İşe Yarar?

Ekonomik ve sosyal yaşamda büyük öneme sahip firmalar sert rekabet ortamında hayatta kalmak ve gelişmek için finansal konularda avantajlı olanaklara sahip olmak zorundadır. Bunun için geliştirilen KOBİ bankacılığı firmalara ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunarak onları teşvik eder. Ülke ekonomisine önemli katkıları bulunan küçük ve orta ölçekli işletmeler için bu finansal ayrıcalıklar gereklidir.

2024'te KOBİ Bankacılığında Neler Olacak?

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı girişimcilik ve KOBİ desteklerinin kapsam, çeşitlilik ve miktarındaki artışların sektörü önemli şekilde geliştirdiğini ifade ediyor. 2024 KOBİ bankacılığı sistemindeki kredilerdeki artış gibi konuların birlikte değerlendirildiğinde gelişimi etkilediği vurgulanıyor. Kısaca 2024 yılında da girişimcilik ekosisteminin gelişimine verilen önemin sürdürüleceğini ifade etmek mümkün. Yenilikçi, büyüme potansiyeline sahip inovatif şirketler KOBİ bankacılığının odak noktasını oluşturuyor. 2024’te firmaların inovatif girişimlerinin sektörel etkilerine dair analizlere de ağırlık verileceği raporda ayrıca belirtiliyor. Böylelikle sektörün gelişiminin hızlanacağı ifade ediliyor.

Hangi Teşvikler Var?

2024 KOBİ bankacılığı gelişmeleri firmalar ve girişimcilerin niteliklerine odaklanıyor. Kurumsal gelişmeler ve verimliliklerin artırılması, inovatif girişimler ve ölçeklerin büyütülmesi KOBİ’ler için önem taşıyor. Bununla birlikte firmaların tedarik zincirlerinde daha fazla yer almasının sağlanması da gereklilikler arasında yer alıyor. 2023 yılında KOBİ’lerin rekabetteki güçlerini yükseltmek için oluşturulan İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı kapsamında 7,2 milyar TL krediye karşılık 5,7 milyar TL tutarında kefalet işlemi yapıldı.
2023 yılında KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu Findeks platformu üzerinden de erişime açıldı. Böylelikle işletmeler hem kendi raporlarını hem de onay dâhilinde başka işletmelerin de raporunu elde edebilme avantajına sahip oldu. Bu işlem sayesinde firmalar iş birliği yapacakları şirketlerle ilgili detaylı bilgi sahibi olabiliyorlar. Bununla birlikte imalatçı girişimlere üst limiti 375 bin TL’ye hibe desteği sağlamaya devam ediliyor. Diğer sektörlerdeki girişim firmalarına ise 65 bin TL’ye kadar hibe sürdürülecek.
2024 yılında KOBİ’lere yönelik bankacılık hizmetlerinde de beşerî sermaye güçlendirilecek. Firmalar işbirliklerinin yaygınlaştırılması, ölçeklerinin büyütülmesi ve sürdürülebilir yapı için destekler devam edecek. Finansmana erişim kolaylaştırılacak, inovatif yöntemler yaygınlaştırılacak. Böylelikle 2024 yılında KOBİ’lerin ihracatının 77,7 milyar dolara ulaşması, araştırma geliştirme harcamalarındaki payın %31,3’ye yükseltilmesi hedefleniyor. Şirketlerin dijital ekosisteme dâhil olmaları da bu yıl çok önemli. Entegre yönetim sistemleri, yapay zekâ destekli araştırma ve geliştirme projeleri gibi teknolojik atılımlar için ekstra teşvikler bulunuyor. Siz de firmanızda bu teşviklerden faydalanmak için dijital otomasyon sistemlerine geçmek isterseniz QNB Finansbank Dijital Köprü ile iletişime geçebilirsiniz.
“KOBİ Bankacılığı Ne İşe Yarar?” başlığı için kullanılan kaynak: http://tez.sdu.edu.tr/Tezler/TS04217.pdf 
“Hangi Teşvikler Var?” başlığı için kullanılan kaynak:
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2023/10/2024-Yili-Cumhurbaskanligi-Yillik-Programi.pdf