bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

Vizyonumuz, Türkiye'yi başarıya taşıyacak her bireysel ve ticari finansal planın mimarı olmak

Bankamız, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II - 17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği (Tebliğ) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden uygulanması zorunlu olanlara Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda yer alan açıklamalarda belirtildiği şekilde uyum sağlamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığının izlenmesi, bu ilkelere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen sorunların tespit edilmesi ve Yönetim Kurulu'na uygulamaları iyileştirici önerilerde bulunulması amacıyla bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.

Ayrıca, işte ve iş dışında, geleceğimizi sağlıklı ve sağlam bir şekilde güvence altına alabilmek için çevremize iyi bakmak hepimizin ortak amaç ve inancı olmuştur. Bankacılıkta sürdürülebilirlik kavramını; çevresel, ekonomik ve toplumsal yönleri ile politika ve süreçlerimize dahil etmeyi hedeflemekteyiz. Her türlü işlemde, kredi kullandırımında veya yatırımda bulunan çıkar sahipleri ile olan ilişkilerimizde sürdürülebilir kalkınma modelini destekleyerek, iş stratejilerimizde ve karar alma mekanizmalarımızda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmaya yönelik bir zihniyet oluşturmaya çalışmaktayız.

Bu doğrultuda Bankamızda bir Sosyal Sorumluluk Komitesi oluşturulmuştur. Komite'nin çalışmalarına paralel olarak, İç Kontrol ve Yasal Uyum Başkanlığı'nca yerel ve uluslararası mevzuata uyum kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Sosyal ve Çevresel Yönetim Sistemi politikamız oluşturulmuştur.

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
2019 yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009