İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Yatırım Fonları

Yeni çağın hızlı, yeni, yaratıcı yatırım araçları.

Birikimleriniz profesyonel ellerde kazanca dönüşsün

Yatırım Fonu, birikimlerinizi bir havuzda toplayarak bünyesinde bulunan farkı sermaye piyasası araçlarıyla değerlendirir. Profesyonel portföy yöneticilerimiz tarafından yönetilir.

Gelirlerinizi artıracak yatırım kararlarını bizimle verin, birikimlerinizi profesyonel ellere teslim etmenin rahatlığını yaşayın.

Yatırım Fonları ve Avantajları

Yatırım Fonları; yetkili kuruluşlarca katılma belgesi karşılığında yatırımcılardan toplanan paralarla, belge sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ilkesi ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, çeşitli sermaye piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla kurulan mal varlığıdır.

Yatırım Fonu alıp, satmak için bankamızda bir vadesiz hesabınız olması yeterlidir.

Kod Fon Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık)
FI 5 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 0,0000300 1,10%
FYT Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 0,0000475 1,73%
FI3 Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 0,000049 1,80%
FYO Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 0,0000300 1,10%
FYD Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) 0,0000750 2,74%
FUB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 0,0000205 0,75%
FNO Finans Portföy Birinci Değişken Fon 0,0000550 2,01%
FIA Finans Portföy BIST-30 Endeksli Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 0,0000200 0,73%
DJA Finans Portföy Dow Jones İstanbul 20 Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 0,0000200 0,73%
FGS Finans Portföy Gümüş Borsa Yatırım Fonu 0,0000130 0,47%
SYP Finans Portföy Para Piyasası Fonu 0,0000300 1,10%
FGA Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu 0,0000130 0,47%
FBS Finans Portföy FTSE İstanbul Bono FBIST Borsa Yatırım Fonu 0,0000140 0,51%
FUS Finans Portföy A.B.D. Hazine Bonosu Dolar Borsa Yatırım Fonu 0,0000100 0,37%

Yatırım fonları, sürekli olarak piyasaları izleyen uzman profesyonel yöneticiler tarafından riskin dağıtılması ilkesi ile yönetilir. Yatırım araçlarının rüçhan hakları, temettüleri ve vade takipleri profesyonel yöneticiler tarafından yapılır.

Yatırım fonları; hazine bonosu, devlet tahvili, hisse senedi, repo gibi çeşitli yatırım araçlarından oluşur. Böylece yatırımcı olarak, tek bir yatırım aracının yaratacağı riskten korunmuş olursunuz.

Kendi yatırım tercihleriniz ve risk profilinize göre farklı kompozisyonlardan oluşturulmuş çeşitli fonlara yatırım yapabilirsiniz.

Yatırım fonlarınızı, işlemiş getirisiyle birlikte kolayca ve hızlı bir şekilde nakde çevrilebilirsiniz.

Bir yatırım fonu alarak, paranızı büyük ölçekli yatırımcı profiline göre değerlendirmiş olursunuz. Bu şekilde küçük tasarruf sahipleri de, yatırımlarında büyük yatırımcının sahip olduğu yatırım avantajı elde ederler.

Yatırımcılar yatırım fonlarından elde edecekleri gelirler üzerinden %10 stopaj ödemektedir. Elde tutulan fon katılma belgelerinden gelir oluşmaması durumunda %10 stopaj yapılmaz.

Sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının, bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar üzerinden stopaj yapılmaz. Bu gelirler ayrıca beyan edilmez.

Yatırım Fonlarımızı Yakından Tanıyın

Bu fon, Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy Para Piyasası Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank grubuna ait bir şirkettir.

Para piyasasında birikimlerini istediği an nakde çevirmek ve aynı zamanda istikrarlı bir gelir elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur. Dönemsel olarak nakit para hareketlerinin değerlendirilmesi için kullanılması tavsiye edilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu fon, Borçlanma Araçları Şemsiye Fon'a bağlı Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank grubuna ait bir şirkettir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacak ve portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacaktır. Fon portföyüne yabancı sermaye piyasası araçları da dâhil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Bu fon, Borçlanma araçları şemsiye fonu'na bağlı Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank grubuna ait bir şirkettir.

Fon ağırlıklı olarak özel sektör tarafından ihraç edilmiş TL cinsi orta ve uzun vadeli özel sektör tahvillerine yatırım yaparak istikrarlı getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Fon aynı zamanda piyasa koşullarına bağlı olarak Hazine tarafından ihraç edilmiş tahvil ve bonolara da yatırım yapabilmektedir. Stratejisine uygun olarak seçilen enstrümanlarda esnek davranan fonun, portföy dağılımı piyasa koşullarına göre aktif olarak yönetilmektedir.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Bu fon, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank A.Ş grubuna ait bir şirkettir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören pay, döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile sadece riskten korunma amacıyla aynı varlıklara dayalı borsa dışından türev araç forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu fon, Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank A.Ş grubuna ait bir şirkettir.

Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir. Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla yurt içi ve yurt dışı borsalarda işlem gören pay, döviz, kıymetli madenler, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), varant ve sertifikalar ile sadece riskten korunma amacıyla aynı varlıklara dayalı borsa dışından türev araç forward ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Bu fon, Değişken Şemsiye Fon'a bağlı Finans Portföy Birinci Değişken Fon'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank grubuna ait bir şirkettir.

Fon piyasa koşullarına göre mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde aktif olarak yönetilmektedir. Fon bu amaçla farklı piyasalarda uzun veya kısa pozisyon alarak hedefine ulaşmaya çalışır. Bu çerçevede, fon ağırlıklı olarak para piyasası araçları ile devlet ve özel sektör borçlanma araçlarından sabit bir getiri hedeflerken; hisse, bono ve döviz piyasasındaki aşağı veya yukarı yönlü hareketlerden faydalanmak amacıyla uzun veya kısa pozisyon alır. Fon değişen piyasa ve ekonomi koşullarına göre hangi varlık türüne hangi yönde (uzun veya kısa) ve ne oranda yatırım yapılması gerektiğini belirler.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Bu fon, hisse senedi şemsiye fonu'na bağlı Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) 'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Finans Portföy Yönetimi A.Ş. QNB Finansbank grubuna ait bir şirkettir.

Yatırım stratejisi ile uyumlu oranda kısa vadeli dalgalanmaları ön planda tutmaksızın ortaklık paylarına yatırım yaparak, uzun vadeli BIST Tüm Endeksinin getirisinden daha yüksek katma değer yaratmayı amaçlar. Fon hedefi doğrultusunda, hedef piyasa değerinin altında işlem gören ve büyüme potansiyeli olan ortaklık paylarına yatırım yapar.

Detaylı Bilgi için tıklayınız.

Fon İşlemleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İŞLEM TÜRÜ İŞGÜNÜ SAAT YARIM GÜN SAAT
Talimat kabul
-Aynı gün valörlü işlemler
-İleri valörlü işlemler
08:45 - 13:30
08:45 - 17:30
08:45 - 11:30
08:45 - 12:30
Eşleşmeyen talimat otomatik iptal
-Aynı gün valörlü işlemler
-İleri valörlü işlemler
13:35
17:35
11:35
12:35
Valör atlatma saati(ileri valörlü işlemler) 13:30 11:30
Nakit netleştirme saati 14:00 12:00
Fon Kodu Yatırım Fonu Gün İçi İşlem Saatleri
FI 5 Finans Portföy Para Piyasası Fonu 00.01-13.30 ve 17.00-00.00
FYT Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu 00.01-13.30 ve 17.00-00.00
FYO Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu 9.00-17.30
FI3 Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu 9.00-17.30
FUB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu 9.00-17.30
FNO Finans Portföy Birinci Değişken Fon 9.00-17.30
FYD Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) 9.00-17.30
Fon Kodu Yatırım Fonu Alım Valörü* Satım Valörü*
FI5 Finans Portföy Para Piyasası Fonu T T
FYT Finans Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu T T
FYO Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu T+1 T+1
FI3 Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu T+1 T+1
FUB Finans Portföy Eurobond Borçlanma Araçları Fonu T+1 T+2
FNO Finans Portföy Birinci Değişken Fon T+1 T+1
FYD Finans Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon) T+1 T+2

T: Fon alım-satım talebinin iletildiği gün
* Güniçi işlem saatleri içerisinde gerçekleşen işlemlerin valör tarihlerini göstermektedir.

Tıklayın, Size en yakın QNB Finansbank Şubesi'ni hemen öğrenin! İnternet Şubesi şifreniz yoksa; hemen almak için tıklayın.