İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

QNB Finansbank 1. Kuponlu Tahvili

Yoğun Talep Üzerine
QNB Finansbank
1. KUPONLU TAHVİLİ

QNB Finansbank 1. DEĞİŞKEN FAİZLİ KUPONLU TAHVİLİ 1-2 Eylül 2014 tarihlerinde halka arz ediliyor. 500,000,000 TL nominal değerli, referans alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin* üzerine %1 ek getiri sağlayacak ve birinci kupon basit faiz oranı yıllık %8,97 daha az olmayacak şekilde ihraç edilecek 4 Eylül 2015 vadeli (366 gün) değişken faizli kupon ödemeli banka tahvili QNB Finansbank güvencesiyle yatırımcılara sunuluyor.

Halka arzı 1-2 Eylül 2014 tarihlerinde yapılacak olan 366 gün vadeli değişken faizli kupon ödemeli banka tahvilinin yatırım dönemi 3 Eylül 2014 - 4 Eylül 2015 tarihleri arasındadır. Kupon Ödeme 05 Aralık 2014, 06 Mart 2014, 05 Haziran 2015 ve 04 Eylül 2015 Tarihleri tarihleridir. Tahvil alım talepleri sadece halka arz döneminde QNB Finansbank şubelerinden ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den yapılacaktır.

366 gün vadeli kupon ödemeli tahviller değişken faizli olacaktır ve 4 defa kupon ödemesi gerçekleştirecektir. Tahvil talep toplamanın son günü olan 2 Eylül 2014 tarihini takip eden 3 Eylül 2014 tarihinde ilk kupon oranı ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup (satış sonuçlarının kesinleştiği tarih), aynı tarih de banka tahvilleri yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. Banka tahvillerinin yatırımcı hesabına aktarılmaya başlandığı ilk gün olan 3 Eylül 2014 vade başlangıç tarihi olacaktır.

İzahname- İhraççı Bilgi Dökümanı için tıklayınız.

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu için tıklayınız.

İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik/Ekleme için tıklayınız.

İzahname - Özet için tıklayınız.

*366 gün vadeli olan değişken faizli kupon ödemeli banka tahvili ilk kupon faizi için öncelikle, 19 Kasım 2014 vade tarihli tahvilin (TRT191114T18) ve 7 ocak 2015(TRT070115T13) talep toplamanın son günü dahil geriye dönük üç işlem gününde Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı'nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması alınarak gösterge faiz oranı bulunacaktır. Gösterge Faiz Oranından gösterge dönemsel faiz türetilerek kupon ödemesine baz teşkil edecek Gösterge Dönemsel Faiz Oran bulunacaktır. Dönemsel Kupon Faiz oranının bulunması için ise Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı'na dönemsel Ek Getiri Oranı eklenecektir. Bankamız tarafından ödenecek olan Yıllık Ek Getiri Oranı %1 (100 baz puan) olacaktır. Dönemsel Kupon Ek Getiri Oranı ise Yıllık Ek Getiri Oranı * (Kupon Dönemindeki Gün Sayısı / 365) olarak hesaplanacaktır. Belirlenen birinci dönemsel kupon basit faiz oranının yıllık basit faizi %8'97den daha düşük çıkması durumunda tahvilin birinci dönemsel kupon basit faiz oranının yıllık basit faizi %8,97 olarak kabul edilecek ve birinci dönemsel kupon basit faiz oranı bu orana göre belirlenecektir. Diğer dönemsel kupon oranlarında minimum bir faiz oranı bulunmamaktadır. Daha Sonraki kupon ödemeleri için ise ilgili tarihteki gösterge kâğıdın kupon ödeme gününden önceki geriye dönük 3 günlük gözlem periyodu gözetilerek aynı hesaplama tekrarlanacaktır. Minumum katılım tutarı 1,000 TL nominaldir. İşbu ihraca ilişkin izahname 29/08/2014 tarihinde www.kap.gov.tr ve www.qnbfinansbank.com'da ilan edilmiştir.