İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

E-CAS Yatırımcı Uyarı Uygulaması

E-CAS Yatırımcı Uyarı Uygulaması

MKK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydileştirilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye'nin merkezi saklama kuruluşudur. MKK nezdinde sermaye piyasası araçlarına ilişkin kayıtlar hak sahibi bazında tutulmaktadır. E-CAS (Yatırımcı Uyarı Uygulaması) ise Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında devreye aldığı sistemdir. Bu sistem ile yatırımcıların hesaplarında bulunan pay senetlerine ilişkin olası hata ve suistimallerin yatırımcılar tarafından anında farkedilmesi, oluşabilecek münferit ya da sistemik risklerin azaltılması veya yok edilmesi hedeflenmiştir.

E-CAS: Yatırımcı Uyarı Uygulaması ile yatırımcılar;

 • Çıkış yönlü tüm pay senedi işlemlerine (satış, kıymet transferi, ödünç pay senedi piyasası işlemi, şartlı virman),
 • Pay senedi rehin ve teminat işlemlerine,
 • Hesabındaki sermaye piyasası araçları üzerine tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine,
 • Rehin aldıkları ve kendi hesaplarında saklanmakta olan sermaye piyasası araçları üzerinde tesis edilen haciz ve tedbir işlemlerine ilişkin e-posta ve SMS ile bilgilendirilmektedirler.

E-Cas uygulamasına kaydolmamış müşterilerimizin MKK internet sitesi üzerinden, e-devlet şifresi, TC Kimlik numarası/MKK şifresi ya da MKK sicil numarası / MKK şifresi ile E-Cas müşteri bilgilendirme sistemine kayıt yapmaları gerekmektedir.

Genişletilmiş Engelleme Aşamasının uygulamaya alınacağı tarih SPK tarafından duyurulacak olup, söz konusu tarihe kadar kayıtlarını tamamlamayan müşterilerin kendilerine ait olmayan başka bir hesaba kayden izlenen tüm kıymetler için aşağıdaki çıkış yönlü işlemleri gerçekleştirmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kıymet transferleri,
 • Şartlı virman işlemleri
 • Borsa (içi ve dışı) satış işlemleri
 • Rehin/teminat aktarımları,
 • Ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme
 • VİOP opsiyon kıymet ödeme işlemleri
 • EKMT'ye devir işlemleri

E-Cas uygulamasına henüz kaydolmamış müşterilerimiz www.mkk.com.tr adresinden "Yatırımcı Bilgilendirme ve Uyarı" uygulamasına girerek TC Kimlik Numarası/E-Devlet Şifresi veya MKK Sicil Numarası/MKK Şifresi ile kayıt işlemlerini hemen tamamlayabilirler.