İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Aktif Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

Aktif Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/06/2015 tarih ve 2015/14 sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz, "QNB Finansbank A.Ş B Tipi Değişken Fonu"nun Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından devralınmasına izin verilmiştir. Öte yandan, devir işlemleri tamamlanmadan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28/08/2015 tarih ve 23/1087 sayılı toplantısında anılan fonun Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 26/10/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca Fonun yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

 • 1. Birleşmeye konu olan fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.
  Eski Unvanı Yeni Unvanı
  QNB Finansbank A.Ş B Tipi Değişken Fon Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu
 • 2. Fon, Finans Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleşecek olup, yönetim stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

  Fon'un yatırım stratejisi Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak yerli ve yabancı kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir.

  VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %
  Ortaklık Payları (Yurt İçi) 0 20
  Kamu Borçlanma Araçları ve Özel Sektör Borçlanma Araçları 80 100
  Yabancı Ortaklık Payları 0 20
  Yabancı Borçlanma Araçları 0 20
  Ters Repo İşlemleri 0 20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 20
  Kira Sertifikaları 0 20
  Vadeli Mevduat / Katılma Hesapları 0 10
  Altın ve Kıymetli Maden 0 10
  Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları 0 20
  İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0 20
  Varant ve Sertifikalar 0 10
 • 3. Fonun yönetim ücreti aşağıdaki şekilde değişmekte olup, toplam gider oranında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.
    Eski Yeni
  Fon Yönetim Ücreti Yıllık %2,01
  Günlük %0,0055
  Yıllık %1,80
  Günlük %0,0049
 • 4. Fonların Portföy Saklayıcısı Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.
 • 5. Dönüşüm öncesi Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.
 • 6. Fonların birleşme tarihinde bünyesinde birleşecek fonun birim pay değeri, sona erecek birim pay değerine bölünerek değiştirme oranı hesaplanır. Sona eren fonun pay sayısı bulunan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı, bünyesinde birleşecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsürat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir.
 • 7. Fonun benzer yönetim stratejisi bulunması sebebiyle Finans Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen Finans Portföy Borçlanma Araçları Fonu bünyesinde birleştirilerek performansının arttırılması hedeflenmektedir.
 • 8. Sona eren fonun tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.