İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

Agresif Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

Agresif Fon Devri ve
Dönüşümü Hakkında

TASARRUF SAHİPLERİNE DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/06/2015 tarih ve 2015/14 sayılı toplantısında kurucusu olduğumuz, "QNB Finansbank A.Ş A Tipi Değişken Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)"nun Finans Portföy Yönetimi A.Ş tarafından devralınmasına izin verilmiştir. Öte yandan, devir işlemleri tamamlanmadan Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.08.2015 tarih ve 23/1087 sayılı toplantısında anılan fonun Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilmesine izin verilmiştir.

Değişiklikler 26/10/2015 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. İşbu duyuru metninin yayımlandığı tarih ile değişikliklerin yürürlüğe gireceği süre boyunca Fonun yeni katılma payı satışı yapılmayacaktır.

DEĞİŞİKLİKLERİN KONUSU:

 • 1. Birleşmeye konu olan fonun unvanı aşağıdaki gibi değişmektedir.
  Eski Unvanı Yeni Unvanı
  QNB Finansbank A.Ş A Tipi Değişken Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 • 2. Fon, Finans Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleşecek olup, yönetim stratejisi aşağıdaki şekilde değişmektedir.

  Fon, mevzuat gereği portföyünün günlük bazda en az %80'ini devamlı olarak borsada işlem gören şirketlerin hisse senetlerine yatırarak sermaye kazancı sağlamayı hedeflemektedir. Hisse senetlerinin yüksek riskine karşılık yüksek getiri imkânlarından faydalanılması amaçlanmaktadır.

  Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Yatırım stratejisi belirlenmesinde piyasa zamanlaması önemli rol oynadığından buna bağlı olarak portföy dağılımında hızlı ve kısa vadeli değişiklikler de yapabilmektedir. Ayrıca piyasa koşullarına göre diğer yerli ve yabancı sermaye piyasası araçları da portföye alınabilir. Fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dâhil edilebilir

  VARLIK ve İŞLEM TÜRÜ Asgari % Azami %
  Yurtiçi Ortaklık Payları 80 100
  Kamu Borçlanma Araçları 0 20
  Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
  Ters Repo İşlemleri 0 20
  Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 20
  Yabancı Ortaklık Payları 0 20
  Yabancı Kamu/Özel Sektör Borçlanma Araçları 0 20
  Kira Sertifikaları 0 20
  Vadeli Mevduat /Katılım Hesabı 0 10
  Yatırım Fonu ve Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları ile Yatırım Ortaklığı Payları 0 10
  İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymet 0 20
  Varant ve Sertifikalar 0 10
 • 3. Fonun yönetim ücretinde ve toplem gider oranında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
 • 4. Fonların Portföy Saklayıcısı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'dir.
 • 5. Dönüşüm öncesi Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fon portföyü Finans Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmeye devam edecektir.
 • 6. Fonların birleşme tarihinde bünyesinde birleşecek fonun birim pay değeri, sona erecek birim pay değerine bölünerek değiştirme oranı hesaplanır. Sona eren fonun pay sayısı bulunan değiştirme oranına bölünür ve elde edilen pay sayısı, bünyesinde birleşecek fonun pay sayısına eklenir. Değiştirme işlemi nedeniyle en az işlem yapılacak pay miktarına tamamlanamayan ve küsürat olarak kalan paylar nakde çevrilerek yatırımcının hesabına nakit olarak iade edilecektir. Bu tutar değiştirme günü fiyatı üzerinden belirlenecektir.
 • 7. Fonun benzer yönetim stratejisi bulunması sebebiyle Finans Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı olarak ihraç edilen Finans Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) bünyesinde birleştirilerek performansının arttırılması hedeflenmektedir.
 • 8. Sona eren fonun tüm malvarlığı ve borçları, birleşme tarihinde bünyesinde birleşilen fona devredilecektir.