İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

20.QNB Finansbank Bonosu

Yoğun Talep Üzerine 20. QNB Finansbank Bonosu!

20. QNB Finansbank Bonosu 2-3 Haziran 2014 tarihlerinde halka arz ediliyor. 400,000,000 TL nominal değerli, referans alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin* üzerine %1.15 ek getiri sağlayacak ve birinci kupon basit faiz oranı yıllık %10.39?dan daha az olmayacak şekilde ihraç edilecek 30 Nisan 2015 vadeli (329 gün) değişken faizli kupon ödemeli banka bonosu QNB Finansbank güvencesiyle yatırımcılara sunuluyor.

Halka arzı 2-3 Haziran 2014 tarihlerinde yapılacak olan 329 gün vadeli değişken faizli kupon ödemeli banka bonosunun yatırım dönemi 5 Haziran 2014- 30 Nisan 2015 tarihleri arasındadır. Kupon Ödeme Tarihleri 22 Ağustos 2014, 21 Kasım 2014, 20 Şubat 2015 ve 30 Nisan 2015 tarihleridir. Bono alım talepleri sadece halka arz döneminde QNB Finansbank şubelerinden ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den yapılacaktır.

329 gün vadeli kupon ödemeli bonolar değişken faizli olacaktır ve 4 defa kupon ödemesi gerçekleştirecektir. Bono Talep toplamanın son günü olan 3 Haziran 2014 tarihini takip eden 4 Haziran 2014 tarihinde ilk kupon oranı ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup (satış sonuçlarının kesinleştiği tarih), 05 Haziran 2014 tarihinde banka bonoları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. Banka bonolarının yatırımcı hesabına aktarılmaya başlandığı ilk gün olan 05 Haziran 2014 vade başlangıç tarihi olacaktır.

İzahname- İhraççı Bilgi Dökümanı için tıklayınız.

İzahname - Sermaye Piyasası Aracı Notu için tıklayınız.

İzahname veya İzahnameyi Oluşturan Belgelerde Değişiklik/Ekleme için tıklayınız.

İzahname - Özet için tıklayınız.

*329 gün vadeli olan değişken faizli kupon ödemeli banka bonosu ilk kupon faizi için öncelikle, 24 Şubat 2016 vade tarihli gösterge tahvilin (TRT240216T10) talep toplamanın son günü dahil geriye dönük üç işlem gününde Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Kesin Alım Satım Pazarı?nda oluşan aynı gün valörlü ağırlıklı ortalama yıllık bileşik faizlerinin aritmetik ortalaması alınarak gösterge faiz oranı bulunacaktır ?Gösterge Faiz Oranı?ndan gösterge dönemsel faiz türetilerek kupon ödemesine baz teşkil edecek ?Gösterge Dönemsel Faiz Oranı? bulunacaktır. Dönemsel Kupon Faiz oranının bulunması için ise Gösterge Dönemsel Basit Faiz Oranı?na dönemsel Ek Getiri Oranı?nı eklenecektir. Bankamız tarafından ödenecek olan Yıllık Ek Getiri Oranı %1,15 (115 baz puan) olacaktır. Dönemsel Kupon Ek Getiri Oranı ise Yıllık Ek Getiri Oranı * (Kupon Dönemindeki Gün Sayısı / 365) olarak hesaplanacaktır. Belirlenen birinci dönemsel kupon basit faiz oranının yıllık basit faizi %10,39?dan daha düşük çıkması durumunda bononun birinci dönemsel kupon basit faiz oranının yıllık basit faizi %10,39 olarak kabul edilecek ve birinci dönemsel kupon basit faiz oranı bu orana göre belirlenecektir. Diğer dönemsel kupon oranlarında minimum bir faiz oranı bulunmamaktadır. Daha Sonraki kupon ödemeleri için ise ilgili tarihteki gösterge kâğıdın kupon ödeme gününden önceki geriye dönük 3 günlük gözlem periyodu gözetilerek aynı hesaplama tekrarlanacaktır. Minumum katılım tutarı 1,000 TL nominaldir. İşbu ihraca ilişkin izahname 30/05/2014 tarihinde www.kap.gov.tr ve www.qnbfinansbank.com'da ilan edilmiştir.