İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

19.QNB Finansbank Bonosu

Yoğun Talep Üzerine 19. QNB Finansbank Bonosu!

19. QNB Finansbank Bonosu 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde halka arz ediliyor. 500,000,000 TL nominal değerli, referans alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin* üzerine %1 ek getiri sağlayacak ve yıllık basit faiz oranı %10,87'den daha az olmayacak şekilde ihraç edilecek 03/10/2014 vadeli (156 gün) sabit faizli banka bonosu QNB Finansbank güvencesiyle bir kez daha yatırımcılara sunuluyor.

Halka arzı 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde yapılacak olan 156 gün vadeli banka bonosunun yatırım dönemi 30 Nisan 2014- 03 Ekim 2014 tarihleri arasındadır. Bono alım talepleri sadece halka arz döneminde QNB Finansbank şubelerinden ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den yapılacaktır.

Faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın son günü olan 29 Nisan 2014 tarihini takip eden 30.04.2014 tarihinde basit ve bileşik faiz oranları ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup (satış sonuçlarının kesinleştiği tarih), ilan edildiği 30.04.2014 tarihinde banka bonoları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. Banka bonolarının yatırımcı hesabına aktarılmaya başlandığı ilk gün olan 30.04.2014 vade başlangıç tarihi olacaktır.

İzahname için tıklayınız.

SPA notu için tıklayınız.

*156 gün vadeli olan iskontolu banka bonosu için yıllık bileşik faiz oranının belirlenmesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç olunan 24.09.2014 itfa tarihli TRT240914T15 ve 19.11.2014 itfa tarihli TRT191114T18 Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) dikkate alınacaktır. Söz konusu iskontolu banka bonosunun talep toplamasının son gününde söz konusu DİBS'lerin son üç işgününde Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Pazarı'nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır. Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon)Yöntemi uyarınca iki ortalama yıllık bileşik faizin arasından geçen doğrunun banka bonosunun vade gününe karşılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileşik faiz oranı hesaplanacaktır ve bu oranın üzerine % 1 ek getiri oranı uygulanacaktır. 156 gün vadeli banka bonosunun vadesine denk gelen gösterge faiz oranı belirtilen kıymetler arasında Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle belirlenen Banka Bonosunun Basit Faiz Oranının %10.87 'den daha düşük çıkması durumunda Banka Bonosunun Basit Faiz Oranı %10,87 olarak kabul edilecek ve banka bonolarının nihai satış fiyatı bu orana göre belirlenecektir. Minumum katılım tutarı 1,000 TL nominaldir. İşbu ihraca ilişkin izahname 25/04/2014 Tarihinde www.kap.gov.tr ve www.finansbank .com.tr'de ilan edilmiştir.