İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

15.QNB Finansbank Bonosu

Yoğun Talep Üzerine 15. QNB Finansbank Bonosu!

15. QNB Finansbank Bonosu 26-27 Ağustos 2013 tarihlerinde halka arz ediliyor. 578,000,000 TL nominal değerli, referans alınan Devlet İç Borçlanma Senetlerinin* üzerine %0.75 ek getiri sağlayacak ve yıllık basit faiz oranı %9,25'den daha az olmayacak şekilde ihraç edilecek 29/11/2013 vadeli (92 gün) iskontolu banka bonosu QNB Finansbank güvencesiyle bir kez daha yatırımcılara sunuluyor.

Halka arzı 26-27 Ağustos 2013 tarihlerinde yapılacak olan 92 gün vadeli banka bonosunun yatırım dönemi 29 Ağustos 2013 - 29 Kasım 2013 tarihleri arasındadır. Bono alım talepleri sadece halka arz döneminde QNB Finansbank şubelerinden ve Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'den yapılacaktır.

Faizi bir defada ve vade sonunda anapara ile birlikte ödenecektir. Talep toplamanın son günü olan 27 Ağustos 2013 tarihini takip eden 28.08.2013 tarihinde basit ve bileşik faiz oranları ve dağıtım sonuçları onaylanarak ilan edilecek olup (satış sonuçlarının kesinleştiği tarih) ilan edildiği günün ertesi iş günü olan 29.08.2013 tarihinde banka bonoları yatırımcı hesaplarına aktarılacaktır. Banka bonolarının yatırımcı hesabına aktarılmaya başlandığı ilk gün olan 29.08.2013 vade başlangıç tarihi olacaktır.

İzahname için tıklayınız.

Sirküler için tıklayınız.

*92 gün vadeli olan iskontolu banka bonosu için yıllık bileşik faiz oranının belirlenmesinde T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç olunan 11.09.2013 itfa tarihli TR110913T12 ve 04.12.2013 itfa tarihli TR041213T23 Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) dikkate alınacaktır. Söz konusu iki DİBS'in ayrı ayrı, iskontolu banka bonosunun talep toplama süresinin bitimine kadar olan son beş işgününde Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Kesin Alım-Satım Pazarı'nda oluşan ağırlıklı ortalama bileşik faizlerinin ortalaması dikkate alınacaktır. Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon)Yöntemi uyarınca iki ortalama yıllık bileşik faizin arasından geçen doğrunun banka bonosunun vade gününe karşılık gelen noktası olarak belirlenen gösterge yıllık bileşik faiz oranı hesaplanacaktır ve bu oranın üzerine %0,75 ek getiri oranı uygulanacaktır. 92 gün vadeli banka bonosunun vadesine denk gelen gösterge faiz oranı belirtilen kıymetler arasında Doğrusal Yakınsama (Enterpolasyon) yöntemiyle belirlenen Banka Bonosunun Basit Faiz Oranının %8,74'den daha düşük çıkması durumunda Banka Bonosunun Basit Faiz Oranı %8,74 olarak kabul edilecek ve banka bonolarının nihai satış fiyatı bu orana göre belirlenecektir. Minumum katılım tutarı 1,000 TL nominaldir. İşbu ihraca ilişkin izahname 13/08/2013 tarihinde ve sirküler ise 20/08/2013 tarihinde www.kap.gov.tr ve www.qnbfinansbank.com'da ilan edilmiştir.