İçeriğe Git Alt Bölüme Git Sol Menüye Git

2018 Vergi Takvimi

Vergikolay.com ile Vergi Ödemelerinizi Yapmak Artık Çok Kolay

Ay Bilgisini Seçiniz

Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ocak 01/12/2017 02/01/2018 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
Ocak 01/12/2017 02/01/2018 2018 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
Ocak 01/12/2017 02/01/2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ocak 01/12/2017 02/01/2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ocak 01/12/2017 02/01/2018 Kasım 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/12/2017 02/01/2018 2016 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi
Ocak 01/01/2018 10/01/2018 16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 10/01/2018 16-31 Aralık 2017 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ocak 01/01/2018 15/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 15/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 15/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 15/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 15/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 15/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 15/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 22/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 22/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 22/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 22/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Ocak 01/01/2018 22/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 22/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 23/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Ocak 01/01/2018 23/01/2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Ocak 01/01/2018 23/01/2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Ocak 01/01/2018 23/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Ocak 01/01/2018 24/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Ocak 01/01/2018 24/01/2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Ocak 16/01/2018 24/01/2018 1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ocak 16/01/2018 25/01/2018 1-15 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 26/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Ocak 01/01/2018 26/01/2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Ocak 01/01/2018 26/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Ocak 01/01/2018 26/01/2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Ocak 01/01/2018 26/01/2018 Ekim-Kasım-Aralık 2017 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Ocak 01/01/2018 26/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi 1.Taksit Ödemesi
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 Yıllık Harçların Ödemesi
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 2017 Yılında Kullanılan Defterlerin 2018 Yılında da Kullanılmak İstenmesi Halinde Yasal Defterlere İlişkin Ara Tasdik
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 Aralık 2017 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
Ocak 01/01/2018 31/01/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 4. Taksit Ödemesi
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Şubat 01/02/2018 09/02/2018 16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Şubat 01/02/2018 12/02/2018 16-31 Ocak 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 14/02/2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
Şubat 01/02/2018 14/02/2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
Şubat 01/02/2018 15/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 15/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 15/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 15/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 15/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 15/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 15/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 19/02/2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
Şubat 01/02/2018 19/02/2018 2017 IV. Geçici Vergi Dönemine (Ekim-Kasım-Aralık) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
Şubat 01/02/2018 20/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 20/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 20/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 20/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Şubat 01/02/2018 20/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 20/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 23/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname İle Beyanı
Şubat 01/02/2018 23/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Şubat 01/02/2018 26/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Şubat 01/02/2018 26/02/2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin 2017 Yılına İlişkin Gelir Vergisi Beyanı
Şubat 01/02/2018 26/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 16/02/2018 26/02/2018 1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Şubat 16/02/2018 26/02/2018 1-15 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Şubat 01/02/2018 26/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Şubat 01/02/2018 28/02/2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Şubat 01/02/2018 28/02/2018 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisinin İdarece Tarhı ve 1. Taksit Ödemesi
Şubat 01/02/2018 28/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Şubat 01/02/2018 28/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Şubat 01/02/2018 28/02/2018 Ocak 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Mart 01/03/2018 09/03/2018 16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Mart 01/03/2018 12/03/2018 16-28 Şubat 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 15/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Mart 01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 20/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 23/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Mart 01/03/2018 23/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Mart 01/03/2018 26/03/2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Mart 01/03/2018 26/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 26/03/2018 GVK Geçici 67. Madde Kapsamında İhtiyari Beyannamenin Verilmesi
Mart 16/03/2018 26/03/2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Mart 16/03/2018 26/03/2018 1-15 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 26/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Mart 01/03/2018 26/03/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Mart 01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Mart 01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mart 01/03/2018 02/04/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
Mart 01/03/2018 02/04/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
Mart 01/03/2018 02/04/2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
Mart 01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Mart 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart ? 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
Mart 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Mart 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart ? 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
Mart 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Nisan 01/03/2018 02/04/2018 2017 Yılına İlişkin Yıllık Gelir Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
Nisan 01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Nisan 01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Nisan 01/03/2018 02/04/2018 Şubat 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/03/2018 02/04/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
Nisan 01/03/2018 02/04/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 5. Taksit Ödemesi
Nisan 01/04/2018 10/04/2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Nisan 01/04/2018 10/04/2018 16-31 Mart 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 16/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Nisan 01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 20/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Nisan 01/04/2018 24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Nisan 01/04/2018 24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Nisan 01/04/2018 24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Nisan 01/04/2018 24/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Nisan 01/04/2018 24/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Nisan 01/04/2018 25/04/2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilmesi
Nisan 16/04/2018 25/04/2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 25/04/2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
Nisan 01/04/2018 25/04/2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Bildirimi Verilmesi
Nisan 16/04/2018 25/04/2018 1-15 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Nisan 01/04/2018 26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Nisan 01/04/2018 26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Nisan 01/04/2018 26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Nisan 01/04/2018 26/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Nisan 01/04/2018 26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Nisan 01/04/2018 26/04/2018 Ocak-Şubat-Mart 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Nisan 01/04/2018 30/04/2018 2017 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisinin Ödemesi
Nisan 01/04/2018 30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Nisan 01/04/2018 30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Nisan 01/04/2018 30/04/2018 Mart 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Nisan 01/04/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Mayıs 01/05/2018 10/05/2018 16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 10/05/2018 16-30 Nisan 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Mayıs 01/05/2018 14/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
Mayıs 01/05/2018 14/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
Mayıs 01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 15/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 17/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 17/05/2018 2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 21/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 23/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Mayıs 01/05/2018 23/05/2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Beyanı
Mayıs 01/05/2018 23/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Mayıs 01/05/2018 24/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Mayıs 16/05/2018 24/05/2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Mayıs 16/05/2018 25/05/2018 1-15 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 28/05/2018 GVK Geçici 61. Madde Uyarınca Hesaplanan Yatırım İndirimi Stopajının Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 28/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Yıllık Harç Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 Elektrik Üretimi Lisans Harçları Yıllık Harç Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 6. Taksit Ödemesi
Mayıs 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı (1 Mart ? 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
Mayıs 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesinin Başlangıcı ( 1 Mart ? 31 Mayıs Tarihleri Arasında)
Mayıs 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 1. Taksit Ödemesi
Mayıs 01/04/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Nisan-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
Mayıs 01/03/2018 31/05/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksit Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 2017 Yılına Ait Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Levhasının İnternet Üzerinden Alınmaya Başlanması (1 Mayıs-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında)
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksit Ödemesi
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yazdırılarak Alınması
Mayıs 01/05/2018 31/05/2018 Nisan 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Haziran 01/06/2018 11/06/2018 16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Haziran 01/06/2018 11/06/2018 16-31 Mayıs 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 18/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 18/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 18/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 18/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 18/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 18/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 18/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 20/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 20/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 20/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklâm Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 20/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Haziran 01/06/2018 20/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 20/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 25/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Haziran 01/06/2018 25/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Haziran 01/06/2018 25/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Haziran 16/06/2018 25/06/2018 1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Haziran 01/06/2018 26/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Haziran 01/06/2018 26/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Haziran 16/06/2018 26/06/2018 1-15 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Haziran 01/06/2018 26/06/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Haziran 01/06/2018 02/07/2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Haziran 01/06/2018 02/07/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Haziran 01/06/2018 02/07/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Haziran 01/06/2018 02/07/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Temmuz 01/06/2018 02/07/2018 Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Temmuz 01/06/2018 02/07/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Temmuz 01/06/2018 02/07/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Temmuz 01/06/2018 02/07/2018 Mayıs 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 10/07/2018 16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 10/07/2018 16-30 Haziran 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Temmuz 01/07/2018 16/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 16/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 16/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 16/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 16/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 16/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 16/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 20/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 20/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 20/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 20/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 20/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 16/07/2018 24/07/2018 1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Temmuz 01/07/2018 25/07/2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beayanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Temmuz 01/07/2018 25/07/2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Temmuz 01/07/2018 25/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Temmuz 16/07/2018 25/07/2018 1-15 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 25/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Temmuz 01/07/2018 25/07/2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Temmuz 01/07/2018 25/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Temmuz 01/07/2018 26/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 26/07/2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 26/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 26/07/2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Temmuz 01/07/2018 26/07/2018 Nisan-Mayıs-Haziran 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 26/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 27/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı
Temmuz 01/07/2018 30/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 31/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Temmuz 01/07/2018 31/07/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 31/07/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 7. Taksit Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 31/07/2018 2017 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 31/07/2018 Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 31/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Temmuz 01/07/2018 31/07/2018 Haziran 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ağustos 01/08/2018 09/08/2018 16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ağustos 01/08/2018 10/08/2018 16-31 Temmuz 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 14/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
Ağustos 01/08/2018 14/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
Ağustos 01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 15/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 17/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 17/08/2018 2018 II. Geçici Vergi Dönemine (Nisan-Mayıs-Haziran) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 20/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 16/08/2018 27/08/2018 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 27/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 27/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 27/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 31/08/2018 Diğer Ücretlerin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Ağustos 01/08/2018 31/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ağustos 01/08/2018 31/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ağustos 01/08/2018 31/08/2018 Temmuz 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ağustos 16/08/2018 31/08/2018 1-15 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Eylül 01/09/2018 10/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 11/09/2018 16-31 Ağustos 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 17/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Eylül 01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 20/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Eylül 01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Eylül 01/09/2018 24/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Eylül 16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Eylül 16/09/2018 25/09/2018 1-15 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Eylül 01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Eylül 01/09/2018 26/09/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Eylül 01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Eylül 01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Eylül 01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Eylül 01/09/2018 01/10/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
Eylül 01/09/2018 01/10/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Ekim 01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ekim 01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ekim 01/09/2018 01/10/2018 Ağustos 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/09/2018 01/10/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 10. Taksit Ödemesi
Ekim 01/09/2018 01/10/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 8. Taksit Ödemesi
Ekim 01/10/2018 09/10/2018 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ekim 01/10/2018 10/10/2018 16-30 Eylül 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 15/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Ekim 01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 22/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 23/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Ekim 01/10/2018 23/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Ekim 01/10/2018 23/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Ekim 01/10/2018 23/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Ekim 01/10/2018 24/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Ekim 01/10/2018 24/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Ekim 16/10/2018 24/10/2018 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Ekim 16/10/2018 25/10/2018 1-15 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 26/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Ekim 01/10/2018 26/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Ekim 01/10/2018 26/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Ekim 01/10/2018 26/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait Tevkifatların Ödemesi (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)
Ekim 01/10/2018 26/10/2018 Temmuz-Ağustos-Eylül 2018 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Ekim 01/10/2018 26/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Ekim 01/10/2018 31/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Ekim 01/10/2018 31/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Ekim 01/10/2018 31/10/2018 Eylül 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Kasım 01/11/2018 09/11/2018 16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Kasım 01/11/2018 12/11/2018 16-31 Ekim 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 14/11/2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Beyanı
Kasım 01/11/2018 14/11/2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Beyanı
Kasım 01/11/2018 15/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 15/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 15/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 15/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 15/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 15/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 15/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 19/11/2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Gelir Geçici Vergisinin Ödemesi
Kasım 01/11/2018 19/11/2018 2018 III. Geçici Vergi Dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) Ait Kurum Geçici Vergisinin Ödemesi
Kasım 01/11/2018 20/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 20/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 20/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 20/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Kasım 01/11/2018 20/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 20/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 23/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Kasım 01/11/2018 23/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Kasım 16/11/2018 26/11/2018 1-15 Kasım 2018 Dönemine ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Kasım 16/11/2018 26/11/2018 1-15 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 26/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Kasım 01/11/2018 26/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Kasım 01/11/2018 26/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 1. Taksit Ödemesi
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 2018 Yılı Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 2018 Yılı Çevre Temizlik Vergisinin 2. Taksit Ödemesi
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 Veraset ve İntikal Vergisi 2. Taksit Ödemesi
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 Ekim 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 6736 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 11. Taksit Ödemesi
Kasım 01/11/2018 30/11/2018 7020 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gereken 9. Taksit Ödemesi
Ay İlk Tarih Son Tarih Konu
Aralık 01/12/2018 10/12/2018 16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 11/12/2018 16-30 Kasım 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Aralık 01/12/2018 17/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Ticaret Sicili Harçları Bildirimi Verilmesi ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 17/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 17/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 17/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 17/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 17/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 17/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 20/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 20/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait 5602 Sayılı Kanunda Tanımlanan Şans Oyunlarıyla İlgili Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 20/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 20/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Müşterek Bahislere İlişkin Eğlence Vergisinin Beyanı ve Ödemesi ile Diğer Eğlence Vergilerine İlişkin Eğlence Vergisinin Ödemesi
Aralık 01/12/2018 20/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 20/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Yangın Sigortası Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 24/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı
Aralık 01/12/2018 24/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı
Aralık 01/12/2018 24/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı
Aralık 16/12/2018 25/12/2018 1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Noterlerce Yapılan Makbuz Karşılığı Ödemelere Ait Beyannamenin Verilmesi ve Ödenmesi
Aralık 16/12/2018 25/12/2018 1-15 Aralık 2018 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 26/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Ödemesi
Aralık 01/12/2018 26/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Ödemesi
Aralık 01/12/2018 26/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Ödemesi
Aralık 01/12/2018 31/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)
Aralık 01/12/2018 31/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)
Aralık 01/12/2018 31/12/2018 Kasım 2018 Dönemine Ait Haberleşme Vergisinin Beyanı ve Ödemesi
Aralık 01/12/2018 31/12/2018 2019 Yılında Kullanılacak Olan Yasal Defterlere İlişkin Açılış Tasdiki
Aralık 01/12/2018 31/12/2018 2017 Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde, Toplam Gelir İçindeki Zirai Kazançları %75 ve Daha Yüksek Oranda Olanlar İçin 2. Taksit Ödemesi