bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

2030 yılına kadar biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmayı ve tersine çevirmeyi amaçlayan Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi (GBF), “Doğa ile uyum içinde yaşamak” temalı 2050 vizyonu ile özel finansal akışlar için açık bir zorunluluk belirliyor, finans sektörünün biyolojik çeşitlilikle ilgili finansal kararlarında dönüm noktası niteliğinde bir anlaşma sağlıyor.

Bu anlaşma, finans sektörü tarafından kararlı bir şekilde desteklendi: 24 trilyon ABD doları+ küresel varlığa sahip 150'den fazla finans kurumu, biyolojik çeşitlilik kaybını durdurmak ve tersine çevirmek için iddialı bir çerçeve çağrısında bulundu.

Sorumlu Bankacılık İlkeleri'ni imzalayanlar, bu küresel ekonomik değişimin yönlendirilmesinde ve bu hedeflere ulaşılmasında benzersiz ve kritik bir role sahip. UNEP FI, stratejilerini ve portföylerini doğayla uyumlu bir gelecek için tasarlayan üye bankaları desteklemeye hazır. Geçtiğimiz birkaç yılda, biyoçeşitlilik hedef belirlemesi konusunda ilk kılavuzun geliştirilmesini ve PRB Biyoçeşitlilik Topluluğunun kurulmasını içeren bu çabanın temellerini attık. Artık üye bankalarımıza desteğimizi hızlandırmaya hazırız.

UNEP FI, 2023 yılında, Sorumlu Bankacılık İlkelerini doğa ve biyolojik çeşitlilik konusunda lider bir çatı olarak konumlandırmayı hedefliyor. Biyoçeşitlilik hedefleri belirlemek için bilime dayalı ve sağlam bir rehberliği birlikte geliştirmek için önde gelen bankalardan oluşan bir koalisyon kuracağız. Bu biyolojik çeşitlilik hedef belirleme çalışma grubu, Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesini (GBF), PRB çerçevesinin amaçları doğrultusunda hedefler belirlemek için somut ve pratik bir kılavuza çevirecektir. Çalışma, TNFD, WWF, UNEP-WCMC ve Bilim Temelli Hedefler Ağı dahil olmak üzere kilit paydaşlar tarafından ve PSI, PRI ve Finance for Biodiversity Foundation gibi diğer finans sektörü platformlarıyla düzenli olarak paylaşılarak tavsiye alacaktır. Doğa, insanlığın en iyi dostudur ve Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi, doğa ile bir barış anlaşması yapma ve mücadelenin gerektirdiği eylemleri uygulama şansımızdır.

Tarih: 19 Aralık 2022
Link: Why the new Global Biodiversity Framework matters to members of the Principles for Responsible Banking – United Nations Environment – Finance Initiative (unepfi.org)