bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

BM Çocuk Hakları Komitesi, çocukların temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşama hakkını onaylayan 26 No'lu Genel Şerh'i kabul etti. Bu belge, Komite'nin çocuk haklarını ele alan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin kapsamlı bir yorumunu sunan ilk belgedir.

1989 anlaşması, çocuk haklarını yaşam, sağlık, temiz içme suyu, hayatta kalma ve gelişme gibi temel alanlarda belirlemektedir. Ancak bu yeni Genel Şerh, özellikle iklim değişikliği odaklı olarak çocukların çevresel haklarını ele almaktadır.

Genel Şerh, iklim acil durumunu, biyolojik çeşitlilik kaybını ve kirliliği net bir şekilde ele almaktadır. Devletler, çocukların haklarını bugün ve gelecekte öngörülebilir ihlallere karşı koruma yükümlülüğüne sahiptir. Ayrıca, devletlerin sınırları içinde ve ötesinde meydana gelen çevresel zararlardan sorumlu tutulabileceği belirtilmektedir.

BM, çocuk hakları sözleşmesini onaylayan ülkelerden fosil yakıtları aşamalı olarak durdurma, yenilenebilir enerjiye geçiş, hava kalitesini iyileştirme, temiz su erişimi sağlama ve biyolojik çeşitliliği koruma dahil olmak üzere acil eylem çağrısında bulunuyor.

Bu Genel Şerh aynı zamanda, çevresel karar alma süreçlerinde çocukların görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini ve çevre eğitiminin önemini vurgulamaktadır.

UNICEF Çocuk Hakları Savunuculuğu ve İklim Eylemi Özel Danışmanı Paloma Escudero, "İklim krizi bir çocuk hakları krizidir" diyerek, her hükümetin, özellikle de en savunmasız çocukların haklarını koruma yükümlülüğüne sahip olduğunu vurguladı.

Genel Şerh, çocukların çevresel haklarını güçlendirmek ve geleceklerini korumak için bir adım olarak önemli bir gelişmedir.

Tarih: 28 Ağustos 2023
Link: New UN guidance affirms children’s right to a clean, healthy environment