bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), sürdürülebilir finansın desteklenmesi ve geliştirilmesine yönelik küresel ihtiyaca cevap vermek amacıyla devrim niteliğinde bir e-Öğrenim Programı başlattı. Sürdürülebilir Finans Merkezi'nin SDG Finans Akademisi tarafından yürütülen bu girişim, UNDP'nin sürdürülebilir finans konusundaki derin bilgisini küresel uygulayıcılarla paylaşmaya hazırlanıyor.

İnternet bağlantısı olan herkesin erişebileceği açık erişimli e-Öğrenim Programı, on kapsamlı modülle başlayarak sürdürülebilir finans konusunda temel bir anlayış ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) için gerekli olan hayati alanlarda ileri düzeyde keşifler sunuyor.

UNDP Sürdürülebilir Finans Merkezi Direktörü Marcos Neto, "Sürdürülebilir finans, SKA’na yönelik kolektif hedeflerimizin temel taşıdır. Dünya çapındaki bireylerin fonlarını ulusal SKA’na etkin bir şekilde yönlendirmelerini ve herkes için faydalı bir sürdürülebilir finans planı oluşturmalarını sağlama konusunda kararlıyız" şeklinde konuştu.

Akademi, bir sonraki aşamada işbirliği yollarını genişletmeyi ve desteği kolaylaştırmayı, kalkınma finansmanının etkisini güçlendirmek için dünya çapında bir sürdürülebilir finans topluluğunu teşvik etmeyi hedefliyor.

Eyleme Dönüşen Bir Vizyon

Dünya hala Covid-19 pandemisinin ekonomik sonuçlarıyla mücadele ediyor. 2021 BM SKA Raporu, on yıllardır aşırı yoksullukta yaşanan artışa işaret ederek yoksullukta endişe verici bir yükseliş olduğunu vurguladı. 2030'daki 'yoksulluğa son' hedefine rağmen, küresel yoksulluk oranının %7'ye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.

Ayrıca, donör hükümetler, ulusal toparlanma çabalarından kaynaklanan kısıtlamalar nedeniyle SKA’nın gerçekleştirilmesini sağlamak için Resmi Kalkınma Yardımlarını (RKY) artıramamaktadır. 2021 yılında RKY, gayri safi milli gelirin %0,33'ünde sabit kalarak BM'nin %0,7'lik hedefinin önemli ölçüde altında kaldı.

UNDP'nin 2022-2025 Stratejik Planı, bu zorlukların farkında olarak kamu harcamaları ve özel sermayeden yararlanarak SKA’na ulaşmaya odaklanıyor.

UNDP'nin Sürdürülebilir Finans Merkezi (SFH), sürdürülebilir finans uzmanlığını geniş bir iş gücü ve ulusal ortaklar arasında yaymayı amaçlayan SKA Finans Akademisi'ni başlattı. Bu girişim, Uruguay'ın ilk SKA’na uyumlu devlet tahvili gibi önemli sonuçlara yol açtı.

E-öğrenme programının ilk on öğrenme modülü, Akademi'nin canlı eğitimini yansıtarak, temel kavramları tanıtıyor ve ardından SKA’na ulaşmak için kritik alanlarda 'derinlemesine dalışlar' yapıyor. Bu alanlar arasında bütçeleme, vergilendirme, SKA için tematik tahviller ve sigorta, SKA yatırımları için sermayeye erişim, SKA yatırım proje hatları oluşturma, etki yönetimi, Entegre Ulusal Finansman Çerçeveleri tasarlama ve daha fazlası bulunuyor.

Paydaşların sürdürülebilir finansın dönüştürücü doğasını anlamaya yönelik artan ilgisiyle, Akademi, yüz yüze eğitim kapasitesini aşan yoğun bir taleple karşılaşmıştır.

E-Öğrenim Programı ve kurslarını daha iyi anlamak için lütfen sdgfinance.undp.org/courses adresini ziyaret edin.

 

Tarih: 27 Eylül 2023
Link:
UNDP launches innovative e-Learning Programme on Sustainable Finance