bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Dünya Bankası, Türkiye'nin 2025-2026 yıllarında başlaması planlanan Ulusal Emisyon Ticaret Sistemi'ni (ETS) desteklemek için harekete geçti. Türkiye'nin 2053 yılına kadar net sıfır hedefine ulaşma planının bir parçası olan bu sistem, ülkenin Ulusal Katkı Beyanı’nı (NDC) takip ediyor.

Dünya Bankası'nın Piyasa Uygulama Ortaklığı adlı girişimi aracılığıyla sağlanan destek, Türkiye'nin ETS kurulumuna yönelik denkleştirme ve ulusal kredilendirme sistemi dahil olmak üzere, tasarım ve uygulama süreçlerini kapsıyor. Bu programın beş ana bileşeni bulunmakta: Ulusal ETS için tasarım kararlarını bilgilendirmek, yerel kredilendirme sistemi geliştirmek, uluslararası karbon piyasalarına katılım stratejisi oluşturmak, karbon fiyatlandırma iletişim stratejileri ve karbon fiyatlandırması için temel altyapıyı inşa etmek.

Türkiye'nin pilot ETS lansmanı yaklaşırken, program resmi uygulamaya geçtiğinde hırs düzeyinin nasıl artırılacağı üzerine detaylı çalışmalar yapılacak. Ayrıca, tahsisatların nasıl dağıtılacağı, hangi payın açık artırmaya çıkarılacağı ve emisyon yoğunluğu ölçütlerinin belirlenmesi gibi konular ele alınacak. Potansiyel fiyat yönetimi yaklaşımları da incelenecek.

Dünya Bankası İklim Finansmanı ve Ekonomi Birimi Uygulama Müdürü Hania Dawood, "Karbon fiyatlandırması, emisyonları azaltma yönünde yatırım ve davranış değişikliğini teşvik etmek açısından hayati öneme sahiptir. ETS'ler, karbon vergileri ve uluslararası karbon piyasaları gibi araçlar, finansmanı yönlendirme ve iklim hedeflerimize ulaşmada kritik roller oynar," dedi. Türkiye'nin ECA bölgesinde ETS'yi stratejisinin bir parçası haline getiren sekizinci ülke olduğunu belirten Dawood, Türkiye'nin düşük karbonlu bir geleceğe doğru küresel harekete katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ETS veya üst sınır ve ticaret programı, ekonominin belirli bir sektörü için toplam sera gazı emisyon seviyesine bir sınır koyan ve emisyon izinlerini gerektiği şekilde yükümlü kuruluşlara dağıtan bir sistemdir. Bu sistem, çevresel sonuçlar üzerinde kesinlik sunarken, emisyonların fiyatını piyasaya bırakır.

Piyasa Uygulama Ortaklığı Programı Yöneticisi Flavia Rosembuj, "Halihazırda faaliyette olan ya da uygulanmakta olan 36 emisyon ticareti sistemi ile Türkiye, karbon piyasası uygulayıcılarıyla dünya genelinde bağlantı kurarak kendi sistemini tasarlama konusunda büyük bir deneyim zenginliğinden yararlanabilir," şeklinde konuştu.

Tarih: Nisan 2024

Lİnk: Building Türkiye’s National Emissions Trading System | PARTNERSHIP FOR MARKET IMPLEMENTATION (pmiclimate.org)