bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Son dönemde, karbon finans topluluğu, hükümetlerin, işletmelerin ve bireylerin 'net sıfır' emisyon hedeflerine ulaşımını hızlandırmayı amaçlayan "yüksek bütünlüklü" karbon kredilerine olan güveni artırmak için yeni bir yaklaşımı benimsemeye başladı.

Gönüllü Karbon Piyasaları Dürüstlük Konseyi (VCMI) tarafından yayınlanan bu ek kılavuz, alıcıların yüksek kaliteli karbon kredileri kullanımıyla ilgili daha güvenilir iddialarda bulunmalarını sağlıyor.

Karbon kredileri, uygun maliyetli bir çözüm olarak global iklim hedeflerine ulaşmayı sağlar. Bunlar benzersiz, gerçek, kalıcı, ölçülebilir ve üçüncü taraflarca doğrulandığında etkili olur.

Son bir rapor, bu çift yönlü yaklaşımın, gerçekçi bir başarı şansı sunduğunu vurguluyor. Aynı zamanda, karbon kredilerinin kullanımının kurumsal emisyonlarda derin kesintilerle ilişkili olduğunu gösteriyor.

Ancak yüksek bütünlüğe sahip karbon kredileri nasıl daha iyi olabilir? 

Öncelikle takip edilmeli ve açıklanmalı, ardından bağımsız üçüncü taraflarca doğrulanmalıdır.

Bu krediler ayrıca "ek" olmalıdır, yani emisyon azaltımları başka türlü gerçekleşmeyecektir. Ayrıca "kalıcı" olmalıdır, yani riskler mevcutsa önlemler alınmalıdır. "Çifte sayımdan" kaçınılmalıdır, yani aynı kredi birden fazla kez verilmemelidir.

Son olarak, bu kredilerin yalnızca emisyonları azaltmakla kalmayıp, olumlu sürdürülebilir kalkınma etkileri sağlayacak en iyi sosyal ve çevresel koruma önlemlerini içermesi önemlidir.

VCMI kuralları, doğrulanmış bilime dayalı kısa vadeli emisyon azaltma hedeflerinin açıklamalarını ve en geç 2050'ye kadar net sıfır emisyon taahhüdünde bulunulmasını gerektirir.

Kısacası, bu krediler, bir şirketin kendi operasyonlarını hızlı bir şekilde karbondan arındırmaya yönelik çabalarını tamamlamayı hedefler, onların yerine geçmez.

Karbon kredileri, işlerin daha iyiye gitmesine yardımcı olabilecek bir araçtır. 

We Mean Business Coalition'ın son araştırması, karbon kredisi satın alan şirketlerin iklim liderliği ve eylem biçimlerinde daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

Örneğin, karbon piyasalarına katılan şirketlerin, bilime dayalı iklim hedeflerine sahip olma olasılıkları, katılmayanlara göre üç kat daha yüksektir. Ayrıca, karbon kredileri kullanan şirketlerin, emisyonlarını azaltma ve yenilenebilir enerji kullanımı gibi iklim hedeflerini gerçekleştirme olasılıkları da üç kat daha fazladır. 

Ancak, bazı sektörler veya bölgeler diğerlerine göre daha kolay emisyon azaltabilir. Diğer sektörler ise daha sistematik değişikliklere ihtiyaç duyar ve bu değişiklikler zaman alabilir.

Yüksek bütünlüğe sahip karbon kredileri, emisyonları azaltmanın yanı sıra doğal kaynakları koruyarak ve yerel topluluklara destek sağlayarak farklı olumlu etkiler de sunar. Örneğin, ormanları koruyan veya eski haline getiren krediler, yerel gelirleri artırabilir ve biyolojik çeşitliliği koruyabilir.

Başarısızlık kabul edilemez.

Paris Anlaşması'na göre, 1,5°C hedefine ulaşmak için 2030'a kadar yapılması gereken azaltımın üçte biri doğa tabanlı çözümlere bağlıdır, diyor UNEP.

Doğa tabanlı çözümler, yılda 2030'a kadar 12,5 gigaton azaltım sağlayabilir ki bu, şu anda yılda salınan 62 gigatonluk toplam emisyonun yaklaşık beşte birine tekabül eder.

Eğer her şirket, salımlarının sadece %10'unu doğa tabanlı çözümlere yatırım yaparak azaltırsa, bu durum iklim eylemini hızlandırabilir; biyolojik çeşitlilik kaybını durdurarak ve çok ihtiyaç duyulan sermayeyi iklim değişikliğine yönlendirerek milyarlarca euroluk ek finansmanı harekete geçirebilir.

Karbon piyasalarındaki başarısızlık, net sıfır emisyona ulaşma çabalarını yavaşlatacak ve diğer ekosistem hizmetlerinde finansal yenilikleri engelleyecektir.
 

Tarih: 9 Şubat 2024

Lİnk: Not all carbon credits are created equal