bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Belge, "1,5 santigrat derece yollarına uygun olarak sera gazı emisyonlarında derin, hızlı ve sürekli azalmalara duyulan ihtiyacı" kabul ediyor ve ülkeleri aşağıdaki adımları atmaya çağırıyor:

(a) 2030 yılına kadar küresel olarak yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması ve küresel ortalama yıllık enerji verimliliği iyileştirme oranının iki katına çıkarılması;

(b) Azaltılmamış kömürün hızla kullanımdan kaldırılması ve azaltılmamış kömürle elektrik üretimine izin verilmesinin sınırlandırılması;

(c) Yüzyılın çok öncesinde veya ortalarında sıfır ve düşük karbonlu yakıtların kullanıldığı, net sıfır emisyonlu enerji sistemlerine yönelik küresel çabaların hızlandırılması;

(d) Bilime uygun olarak 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşmak amacıyla, bu on yıldan itibaren enerji sistemlerimizde fosil yakıtlardan adil, düzenli ve hakkaniyetli bir şekilde geçiş yapmak;

(e) Diğerlerinin yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynakları, nükleer, karbon yakalama ve kullanımı, özellikle azaltılması zor sektörlerde depolama ve düşük karbonlu hidrojen üretimi gibi azaltma ve ortadan kaldırma teknolojileri de dahil olmak üzere, sıfır ve düşük emisyon teknolojilerinin hızlandırılması, böylece enerji sistemlerinde azaltılmamış fosil yakıtların ikamesine doğru çabaların arttırılması;

(f) 2030 yılına kadar küresel olarak, özellikle metan emisyonları dahil olmak üzere CO2 dışı emisyonların hızlandırılması ve önemli ölçüde azaltılması;

(g) Altyapının geliştirilmesi ve sıfır emisyonlu araçların hızla devreye alınması da dahil olmak üzere, çeşitli yollarla karayolu taşımacılığından kaynaklanan emisyon azaltımlarının hızlandırılması;

(h) Enerji yoksulluğuna veya adil geçişlere çözüm getirmeyen verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarının mümkün olan en kısa sürede aşamalı olarak kaldırılması.

Tarih: 13 Aralık 2023

Lİnk: https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/iea-working-cut-renewable-energy-costs-developing-world-2023-12-22/