bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Gıda sistemleri, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına (SKA) ve diğer iklim, doğa hedeflerine ulaşmanın anahtarıdır. Ancak mevcut yörüngeler sürdürülemez durumda ve acil bir dönüşüm gerekiyor. Yiyecekleri üretme ve tüketme şeklimiz iklim değişikliğine büyük ölçüde katkıda bulunuyor; insan faaliyetlerinden kaynaklanan toplam küresel sera gazı emisyonlarının en az üçte biri gıdaları üretme, işleme, taşıma ve paketleme şeklimize bağlı. Tarımsal ürünlerin genişlemesi, dünya çapında ormansızlaşmanın en büyük itici gücü ve sürdürülemez gıda sistemleri, insanlar için derin etkileri olan küresel doğa kaybına büyük ölçüde neden olmaktadır.

2030 yılına kadar, gıda sistemlerini iklim değişikliğini azaltma ve SKA’larına ulaşmak için yılda 350 milyar ABD dolarına varan önemli bir finansman açığı bulunmaktadır. Çok taraflı kalkınma yardımı da dahil olmak üzere kamu mali kaynakları yeterli olmuyor. Bu nedenle, finansman açığını doldurmak için özel finansman şart.

Finans sektörü, nihai olarak müşterilerin portföylerini sürdürülebilir üretimle uyumlu hale getirmek için borç verme ve finansman kararlarını değiştirerek net sıfır, doğa-pozitif bir ekonomiye geçişi destekleyebilir. Bankalar, yatırımcılar, sigortacılar politikalarını ve uygulamalarını iyileştirmek, yatırım yapılan kuruluşlardan doğru izleme ve raporlama talep etmek ve finansal akışları daha sürdürülebilir gıda sistemlerine yönlendirmek için müşterileri ve tedarikçilerini etkileyebilir.

Yeni başlatılan UNEP-FI raporu "sürdürülebilir gıda sistemlerini finanse etme", özel finansörlerin kredilerin, yatırımların ve çevresel, sosyal ve ekonomik etki alanlarındaki operasyonların hem olumlu hem de olumsuz etkilerini belirleyerek nasıl anlamlı eylemler uygulayabileceklerini gösteriyor. Buna ek olarak rapor, finansal kurumları performans değerlendirmeye, ölçmeye, hedefler belirlemeye, etkileri izlemeye ve şeffaflığa çağırıyor.
Sektördeki fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve yeni sunulan raporu incelemek için bu linkten indirebilirsiniz.

Tarih: 22 Haziran 2023
Link:  https://www.unepfi.org/themes/ecosystems/new-report-on-driving-finance-for-sustainable-food-systems/