bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

İş dünyası liderleri, hükümetler, sivil toplum ve Birleşmiş Milletler liderleri, 2023 SKA Küresel İş Forumu'nda bir araya gelerek iş dünyasının 2030 Ajandası'na ulaşma hedefini yükseltmeyi amaçladı. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Raporu 2023'e göre, 2030'a giden yolun ortasında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nda büyük bir zorluk yaşanmaktadır. Veriler, 140 SKA hedefinin sadece %15'inin ilerleme kaydettiğini gösteriyor. %48'i orta veya ciddi şekilde geride kalırken, %37'si hiç ilerleme göstermedi veya 2015 temel çizgisinin altına düştü.

2023 SKA İş Forumu, iş dünyasının gücünden faydalanarak 2030 hedeflerine ulaşmada ivme kazanmayı ve uluslararası önceliklere olumlu katkı sağlamayı amaçladı. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Ekonomik ve Sosyal İşler Departmanı, Uluslararası İşverenler Örgütü ve Sürdürülebilir Kalkınma için Dünya İş Konseyi tarafından düzenlenen forum, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın ortasından geleceğe yönelik bir perspektif sunmaya odaklandı.

Forum, ülke düzeyinde toplu planlamanın ve uygulamanın SKA hedeflerine hızlı ilerlemeyi teşvik etme konusunu ele aldı. İş dünyası liderleri ile hükümetler arasındaki iş birliğinin önemi vurgulandı ve net sıfır hedefine ve adil bir geçişe ulaşmanın yolları tartışıldı. Aynı zamanda, SKA için özel finansmanı artırmak amacıyla nasıl uygun bir ortam yaratılabileceği de ele alındı.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi CEO'su ve İcra Direktörü Sanda Ojiambo, iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmayı ilerletmek için kritik bir rol oynadığını ve bu çabaların uzun vadede başarılı olması için insanlar ve gezegenin gelişmesinin önemine dikkat çekti.

Forumun kapanışında ortaya çıkan dört temel çıkarım şunlardır:

Özel sektör, SKA'nın gerçekleştirilmesinde kritik bir rol oynamaktadır.
İşletmelerin sürdürülebilir kalkınmaya yatırım yapması için uygun bir ortam gerekmektedir.
İşletmeler, inovasyonun ana yaratıcıları ve destekçileridir.
SKA'na ulaşmak için özel sektör içinde, hükümetler ve diğer paydaşlar arasındaki ortaklıklar gerekli olacaktır.

Tarih: 18 Temmuz 2023
Link: https://unglobalcompact.org/news/5103-07-18-2023