bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

1972'de Stockholm'de düzenlenen ilk dünya çevre konferansından bu yana çevresel çok taraflılık büyüyor ve plastik kirliliği konusunda "bağlayıcı bir uluslararası belge" oluşturulması yönündeki baskı artıyor.

Bu hafta dünyanın dört bir yanından müzakereciler, önerilen metni tartışmak üzere resmi olarak Uluslararası Müzakere Komitesi (INC) olarak bilinen kuruluşun üçüncü oturumu için Nairobi, Kenya'da bir araya geliyor.

Jyoti Mathur-Filipp, "Güçlü, iddialı ve adil bir plastik anlaşmaya ihtiyacımız var, ancak bu yalnızca ilk adım" diyor. UN News'e, anlaşmada payı olan herkesin anlaşmanın nasıl uygulanabileceğine bakmaya başlamasının zamanının geldiğini söyledi; kendisi, bu sürecin anlaşma tamamen kabul edilip yürürlüğe girmeden önce bile başlayabileceğine inanıyor.

Müzakere süreci şu anda orta noktada. Ve ilk defa, gelecekteki anlaşmanın bir metni Üye Devletler tarafından 'sıfır taslak' halinde tartışılıyor. Müzakerecilerin hedefi, nihai metni gelecek yılın sonuna kadar hazır hale getirmek ve kısa süre sonra imzaya açmaktır.

Nairobi'den Mathur-Filipp, şu ana kadar kaydedilen ilerlemeyi ayrıntılı olarak anlattı ve plastik kirliliğiyle mücadelenin insan sağlığını ve çevreyi korumak için neden bu kadar hayati olduğunu açıkladı.

BM Haberleri: Plastikler yetmiş yılı aşkın bir süredir seri üretiliyor ve yaşamın neredeyse her alanında yaygın olarak kullanılıyor. En çok kirliliğe hangi plastikler neden oluyor, çevre ve insan sağlığı açısından sonuçları neler?

Jyoti Mathur-Filipp: Yılda yaklaşık 430 milyon ton plastik üretiyoruz; bunların üçte ikisi, kısa sürede atık haline gelen kısa ömürlü plastiklerdir. Plastik kirliliğinin ekosistemlerimiz ve yaban hayatımız, sağlığımız ve refahımız ile küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkileri olabilir.

Ambalaj sektörü dünyanın en büyük tek kullanımlık plastik atık üreticisidir. Üretilen tüm plastiğin yaklaşık yüzde 36'sı ambalaj amaçlıdır. Buna, yüzde 85'i çöplüklere veya tehlikeli atık olarak atılan tek kullanımlık yiyecek ve içecek kapları da dahildir.

Tek kullanımlık plastik ürünlerin yüzde doksan sekizi fosil yakıtlardan veya işlenmemiş hammaddelerden üretiliyor.

Mikroplastikler, soluma ve cilt tarafından emilme yoluyla vücuda girebilir ve plasenta da dahil olmak üzere organlarda birikebilir.

Mikroplastiklerdeki bazı kimyasallar özellikle kadınlarda ciddi sağlık etkileriyle ilişkilidir. Bilim adamları, plastiklerden sızan kimyasal katkı maddelerine maruz kalma ile obezite, diyabet, zayıf beyin sağlığı ve hatta kanser arasında bağlantılar kurdular.

Mikroplastiklerin insan sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin araştırmalar halen devam etmektedir ve henüz ne kadar tehlikeli olduklarını bilmiyoruz.

Ayrıca sınırlı ve verimsiz atık yönetimi altyapısı nedeniyle dünyadaki çöplerin yüzde 40'ı yakılıyor ve bunun yüzde 12'si plastikten oluşuyor. Plastik atıkların yakılmasının, kalp hastalıkları riskinin artması ve astım ve amfizem gibi solunum sorunlarının ağırlaşması da dahil olmak üzere sağlık üzerinde birçok etkisi vardır.

BM Haberleri: Plastik kirliliğinin oluşturduğu tüm tehditlere rağmen neden daha önce plastiklerin doğru kullanımı ve imhasına ilişkin uluslararası bir anlaşma yapılmadı?

Jyoti Mathur-Filipp: Çevresel çok taraflılık, Paris Anlaşması'nı sağlayan kararlılık, hırs ve uzlaşma ruhunun ardından, Stockholm'deki ilk uluslararası çevre konferansından (1972) bu yana önemli ölçüde büyüdü. Ülkeler, iklim değişikliği, doğa kaybı, kirlilik ve israftan oluşan üçlü çevresel gezegen krizinin sınır aşan niteliğini ele alma konusunda giderek daha fazla kararlılık gösteriyor.

Mart 2022'de, BM Çevre Asamblesi'nde, deniz ortamı da dahil olmak üzere plastik kirliliğine ilişkin uluslararası yasal olarak bağlayıcı bir belgenin geliştirilmesi ve INC'nin oluşturulması yönünde tarihi bir karar kabul edildi. Artık sürecin orta noktasına ulaştık.

Şu anda, Nairobi'deki komitenin üçüncü oturumundayız ve plastik kirliliğine ilişkin uluslararası yasal bağlayıcılığı olan belgenin gelecek yılın sonuna kadar kabul edilmesi için çalışıyoruz.

Aynı zamanda, küresel çevresel çok taraflılığın ivmesinin, Şarm El Şeyh'teki son iklim COP'unda (Mısır'da COP 27) kabul edilen kayıp ve hasar fonu ile geçen Aralık ayındaki Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Tarafları Konferansı'nda (CBD COP) benimsenen Kunming Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi ile diğer konularda da arttığını görüyoruz.

BM Haberleri: Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (INC) üçüncü oturumu için bu hafta Nairobi'de toplanıyor. Komite Başkanının da belirttiği gibi ilk kez tartışılacak belirli bir metin var. Sıfır taslak olarak adlandırılan projenin temel unsurları nelerdir ve bunlar plastik kirliliğinin temel nedenlerini nasıl ele alıyor?

Jyoti Mathur-Filipp: Sıfır taslak metin, Mayıs ayının sonunda Paris'te yapılan ikinci oturumda komitenin talimatına dayanarak Sekreterliğimizin desteğiyle INC başkanı tarafından hazırlandı. Taslak, mikroplastiklerden plastik olmayan ikame maddelerin teşvik edilmesine kadar plastiğin tüm yaşam döngüsünü ele alan kapsamlı bir yaklaşıma dayanarak hazırlandı.

Metin, artık Üyelerin elindedir. Farklı metin seçeneklerinin oluşturulması muhtemelen INC'nin gelecek yılın Nisan ve Kasım aylarındaki oturumlarında gerçekleşecek ve böylece gelecekteki enstrümanın şekli ve yönü hakkında daha net bir resme sahip olacağız.

BM Haberleri: Süreçteki sonraki adımlar neler olacak? Metin üzerinde anlaşmaya varıldıktan sonra ne olacak?

Jyoti Mathur-Filipp: Bu üçüncü oturumdan, aracılık çalışması için bir yetkiyle ve gelecek yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek INC-4'te değerlendirilmek üzere belgenin taslak metninin bir sonraki yinelemesini geliştirme yetkisiyle çıkmayı umuyoruz. 

Bu oturumda, üyelerin metni daha da geliştirmesi ve Komite'nin Kasım 2024'te Kore Cumhuriyeti'nde yapılacak 5. ve son oturumda belgenin nihai metni üzerinde anlaşmaya varması bekleniyor. 

BM Haberleri: Plastik kirliliğiyle ilgili tüm bu sürecin ardındaki temel mesaj nedir?

Jyoti Mathur-Filipp: Plastik kirliliği hepimizi etkiliyor, dolayısıyla dünyanın burada, Nairobi'de ve INC'nin sonraki oturumlarında bu önemli konuyu ele almak için bir araya geldiğini görmek güven verici. Güçlü, iddialı ve adil bir anlaşmaya ihtiyacımız var ama bu yalnızca ilk adım.

Yöntem, kabul edildikten ve sonunda yürürlüğe girdikten sonra, bir sonraki önemli adım, bunun zamanında ve etkili bir şekilde uygulanmasının sağlanması olacaktır. Bu nedenle, tüm üyelerin ve paydaşların uygulamanın nasıl gerçekleşebileceğine bakmaya başlamasını istiyorum. 
 

Tarih: 17 Kasım 2023

Lİnk: https://news.un.org/en/interview/2023/11/1143727