bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kuruluşlar çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) performansları konusunda hesap verebilir olmalı ve olmak da isterler. Dijital raporlama yaygınlaştıkça ve şirketler yazılım geliştirme çabalarını, kapsamlı sürdürülebilirlik içgörüleri sağlamaya adadıkça birçoğu hesap verebilir hale geliyor.

IBM'in 3.000 CEO'dan oluşan bir odak grupla yaptığı anketin verilerine göre, sürdürülebilirlik konusu, kurumsal bütünlük için neredeyse hiç tehdit olarak algılanmadığı 2015 yılına kıyasla, liderler arasında en kritik beş konudan biri oldu. Bunun yanı sıra, CEO'ların yaklaşık %72'si yönetim kurullarının faaliyetler konusunda daha fazla şeffaflık talep ettiğini ve yatırımcıların da bu konuya giderek daha fazla ilgi gösterdiğini belirtiyor. 

İşletmeleri, ÇSY'lerini ölçmenin ve hedeflerine ulaşmanın yollarını aradığı günümüzde, OneTrust bu alanda önemli bir oyuncu. Müşterileri için sürekli gelişim halinde olan firma, işletmelerin sürdürülebilirliği ölçmeleri ve eyleme geçirilebilir veriler elde etmeleri için en yeni çözümleri olan OneTrust ESG & Sustainability Cloud'u piyasaya sürdü. 
 

Onetrust ÇYS ve Sürdürülebilirlik Bulutu nedir?

Yeni platform, şirketin Planetly by OneTrust çözümünü entegre ediyor ve kıyaslama için verilerin şeffaflığına, otomatikleştirilmiş ESG raporlamasına ve net hedefler belirleme becerisine yönelik araçlar sağlıyor.

Çözüm, işletmelerin sürdürülebilirlikte ilerlemesine ve paydaş taleplerini karşılamasına yardımcı olmak için tasarlanmış. Tam entegre platform, karbon muhasebesi, ÇYS programlarının yönetimi gibi ölçülebilir eylemlerin ele alınması ve veri kullanımı yoluyla tedarikçi sürdürülebilirliğinin, sorumluluğunun açıklanmasında kullanılabilir.

Tarih: 26 Mayıs 2023
Link: https://sustainabilitymag.com/esg/onetrust-esgs-cloud-platform-is-built-for-transparency