bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Kanada'nın Vancouver kentinde başlatılan Küresel Biyoçeşitlilik Çerçeve Fonu, biyolojik çeşitlilik kaybını 2030 yılına kadar durdurmayı ve tersine çevirmeyi hedefleyen önemli bir girişimdir. Bu fon, Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin uygulanmasına destek sağlayarak, doğayı 2050 yılına kadar iyileşmeye yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

FAO Genel Direktör Yardımcısı Maria Helena Semedo, Kunming-Montreal Çerçevesi'nin önemini vurgulayarak tarım ve gıda sistemlerinin bu çerçevede oynadığı rolü belirtti. Tarımsal gıda sistemleri, biyolojik çeşitliliğin sürdürülmesi için kritik bir öneme sahiptir ve gıda güvenliği, sürdürülebilir kalkınma ve tarımsal istikrar için vazgeçilmezdir.

Kunming-Montreal Biyoçeşitlilik Çerçevesi'nin hedeflerinin büyük bir kısmı tarımsal gıda sektörleri ile ilgilidir. FAO, ekosistem restorasyonu, balık stokları, sürdürülebilir tarım alanları ve sorumlu orman yönetimi gibi dört temel göstergeyi denetlemekle görevlidir.

Tarımsal gıda sistemlerinin daha sürdürülebilir hale getirilmesi, biyolojik çeşitliliğin korunması dahil olmak üzere birçok avantaj sunar. Bu tür eylemler, üretimi çeşitlendirmeyi ve habitat çeşitliliğini teşvik etmeyi içerir, bu da iklim eylemini destekler, dayanıklılığı artırır, geçim kaynaklarını iyileştirir ve gıda güvenliği ile beslenmeyi geliştirir.

Küresel Biyoçeşitlilik Çerçeve Fonu, biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğanın iyileştirilmesi için önemli bir adım olarak kabul edilmektedir.
 

Tarih: 25 Ağustos 2023
Link: New global fund ‘welcome boost’ to safeguarding biodiversity