bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Yeni bir küresel rapor, dünya genelinde kadınların tam potansiyellerinin sadece %60'ına ulaştığını gösteriyor. BM Kadınları ve UNDP tarafından Kadın Teslim Konferansı'nda tanıtılan bu rapor, hiçbir ülkenin tam anlamıyla cinsiyet eşitliğini sağlayamadığını ve kadınların yalnızca %1'inin cinsiyet eşitsizliği ve güçlenmenin yüksek olduğu ülkelerde yaşadığını ortaya koyuyor. Bu rapor, kadınların ve kız çocuklarının insani gelişimindeki ilerlemeyi daha iyi anlatıyor.

Raporda, BM Kadınları ve UNDP'nin, Kadının Güçlenmesi Endeksi (WEI) ve Küresel Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ni (GGPI) cinsiyet eşitliği ve kadın güçlenmesini ölçmek için birleştirdiği vurgulanmaktadır. Bu iki endeks, kadınların insani gelişimini, güçlerini ve özgürlüklerini değerlendirmek için farklı ama tamamlayıcı bir bakış açısı sunuyor ve dünya genelinde karşılaştıkları karmaşık zorlukları aydınlatarak politika reformlarına yol gösteriyor.

Raporda yapılan 114 ülkenin analizi, kadınların seçim yapma ve fırsatları yakalama gücünün sınırlı olduğunu ortaya koyuyor ve cinsiyetler arası büyük farklar olağan bir durum olarak görülüyor.

WEI, kadınların sağlık, eğitim, katılım, karar alma ve kadına yönelik şiddet gibi beş temel boyutta seçim yapma ve yaşam fırsatlarına ulaşma güçlerini ölçüyor. GGPI ise kadınların insani gelişme boyutlarında erkeklere göre durumunu değerlendiriyor.

Dünya çapında kadınlar, WEI'ye göre ortalama olarak tam potansiyellerinin sadece %60'ını gerçekleştirme gücüne sahiptir. GGPI tarafından ölçülen temel insani gelişme boyutlarında erkeklerin elde ettiklerinin ise ortalama %72'sini elde ediyorlar, bu da cinsiyet eşitsizliğinin %28'ini yansıtıyor. Bu eşitsizlik ve güçlenme eksiklikleri, sadece kadınların refahını değil, aynı zamanda insanlığın ilerlemesini de olumsuz etkiliyor.

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous, "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile küresel toplum, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlenmesi konusunda güçlü bir taahhütte bulundu. Ancak bu yeni endekslerle, ülkelerin genelinde kadınların tam potansiyelinin gerçekleşmediğini ve toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin sıradan olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bu nedenle toplumsal cinsiyet eşitliği vaadinin yerine getirilmesi, kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının güvence altına alınması ve temel özgürlüklerinin tam olarak hayata geçirilmesi için sürekli çabalara ihtiyaç var" diyor.

Rapor ayrıca, kadın ve kız çocuklarının yalnızca %1'inin kadınların güçlenmesi ve cinsiyet eşitsizliğinin yüksek düzeyde olduğu ülkelerde yaşadığını, geri kalan %90'ının ise bu özelliklere sahip olmayan ülkelerde yaşadığını vurguluyor.

UNDP Başkanı Achim Steiner, "Bu analiz, düşük ve orta insani gelişme performansına sahip ülkelerin yarısından fazlasının yüksek insani gelişme gruplarına girmesinin, daha yüksek insani gelişmenin tek başına yeterli bir koşul olmadığını gösteriyor" diyor. "Çok fazla kadın ve kız çocuğu, potansiyellerinin yalnızca küçük bir kısmına ulaşmalarına izin veren ülkelerde yaşıyor ve bu yeni içgörüler, gerçek değişimi gerçekleştirmeye yardımcı olmak üzere tasarlandı."

WEI ve GGPI, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için gereken ilerlemeyi ve acil politika eylemlerini destekleyen politika yapıcıları için önemli birer araç olarak hizmet ediyor. Bu endeksler, sağlık politikalarından eğitimde eşitliğe, iş-yaşam dengesine ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine kadar bir dizi alanda kapsamlı politika eylemlerine ihtiyaç olduğunu vurguluyor.

Dünya, insani gelişmeyi tehdit eden küresel zorluklarla karşı karşıya ve cinsiyet eşitsizliğini daha da kötüleştiriyor. Bu nedenle, politika yapıcıları, paydaşlar ve toplumlar, bu endekslerin sağladığı bilgileri kullanarak bilinçli eylemlerde bulunmalı ve daha adil ve kapsayıcı bir dünya için çaba göstermelidirler.

Bu rapor, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin ilerlemesini değerlendirmek için önemli bir araç olarak hizmet ediyor ve Eylül ayında yapılacak Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Zirvesi öncesinde 17 hedefe yönelik çabaları daha da ileriye taşımanın bir yolunu gösteriyor.
 

Tarih: 18 Temmuz 2023
Link: Less than 1 percent of women and girls live in a country with high women’s empowerment and high gender parity