bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

BM Başkan Yardımcısı Amina Mohammed, New York'ta Çarşamba günü düzenlenen Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün resmi BM anma törenine gönderdiği video mesajında, böyle bir yatırımın sadece pratik değil aynı zamanda dönüştürücü olduğunu söyledi.

“Önlemeye yatırım, kolektif refahımıza yatırım yapmaktır” dedi. “Bu, kadınların ve kız çocuklarının şiddet korkusundan kurtularak gelişebilecekleri koşulları yaratmak anlamına geliyor.”

Büyük bir hak ihlali

Mohammed, kadına yönelik şiddetin en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğunu ve ekonomiler, politikalar ve toplumlar üzerinde olumsuz etkileri olan küresel bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Oranlar endişe verici derecede yüksek ve çatışmalar, krizler ve acil durumlar nedeniyle daha da ağırlaşıyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine karşı küresel tepki, onlarca yıldır zorlukla elde edilen kazanımların geri alınması tehdidini doğururken, kadın hakları da çevrimiçi ortam dahil olmak üzere her zamankinden daha fazla riskle karşı karşıya.

Temel nedenleri ele alın

Şiddetin hem temel nedenlerini hem de itici güçlerini ele alacak, ayrımcı norm ve uygulamalara meydan okuyacak ve bütünsel önleme politikalarını ve programlarını teşvik edecek yatırım çağrısında bulundu.

Temel nedenleri ve etkenleri ele almak, politika ve programlamaya bilgi sağlamak için kullanılacak veri toplama ve analize yatırım yapılmasını gerektirir.

"Ayrımcı norm ve uygulamalarla mücadele etmek için eşitliği artıracak yasal reformlara ve davranış değişikliğine yönelik savunuculuğa ihtiyaç var" dedi.

Ayrıca önleme politikaları ve programları çok sektörlü, koordineli, iyi kaynaklara sahip ve uzun vadeli bir vizyona sahip olmalıdır.

Spotlight Girişimi

Mohammed, 2030 yılına kadar kadınlara ve kız çocuklarına yönelik tüm şiddeti sona erdirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği-BM ortaklığı olan Spotlight Girişimi'nin umut verici bir model olduğuna dikkat çekti.

Odak alanları arasında aile içi, cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, kadın cinayetleri ve insan kaçakçılığı yer almaktadır.

Ortaklık kapsamında yaklaşık 500 yasa ve politikanın imzalandığını veya güçlendirildiğini, yaklaşık 2,5 milyon kadın ve kız çocuğunun GBV hizmetlerine eriştiğini ve binlerce hayatın kurtarıldığını söyledi.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, her yıl 25 Kasım'da kutlanıyor ve 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde sona eren 16 günlük aktivizmin başlangıcını temsil ediyor.
 

Tarih: 22 Kasım 2023

Lİnk: https://news.un.org/en/story/2023/11/1143882