bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

İnsan merkezli adaleti sağlamaya yönelik çeşitli yolları inceleyen bu rapor, UNDP, UN WOMEN, Cordaid, Folke Bernadotte Akademisi, IDLO, Namati ve 60'tan fazla kuruluştan oluşan Örf ve Resmi Olmayan Adalet Çalışma Grubu (CIJ) ile SDG16+'nın ortak çabasının bir ürünüdür. Bu grup, CIJ sistemlerinin herkes için adalet erişimini ilerletmede kritik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 16'ya ulaşmada vazgeçilmez olduğunu savunmak amacıyla oluşturulmuştur. Rapor aynı zamanda ODI, The Pathfinders gibi birçok önemli kuruluşun katılımını içermektedir.

Rapor, CIJ aktörleriyle daha etkili etkileşim çağrısında bulunmaktadır. CIJ'in özelliklerini gözden geçirir, bunların herkes için adaletin sağlanmasındaki önemini tartışır, CIJ ile etkileşime girme ve katılmama risklerini yeniden çerçeveler ve etkili bir şekilde etkileşimde bulunmanın yollarını önerir. Raporda yer alan politika yapıcılara ve uygulayıcılara yönelik öneriler şunlardır:

  • Adalet sağlayıcılarının çeşitliliğini anlamak ve reform planlarını şekillendirmek için bir adalet sistemi yaklaşımını benimseyin.
  • 2030 yılına kadar herkes için adaletin sağlanması amacıyla CIJ katılımını genişleterek adalet desteğinde değişiklik gerçekleştirin.
  • Adalet arayanları, özellikle de dışlanmış grupları, CIJ sistemlerine katılma ve bunlardan yararlanma konusunda güçlendirin.
  • Kadınların ve kız çocuklarının katılımını ve liderliğini geliştirin ve CIJ sistemlerinde haklarını koruyun.
  • İnsan merkezli adaleti sağlamak için kalkınma ortaklarının CIJ ile etkileşime geçmesini destekleyin.
  • CIJ sistemleri de dahil olmak üzere insan merkezli adalete yatırımı artırın.

Raporu bu linkten indirebilirsiniz: https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-10/undp-sdg16wg-diverse-pathways-to-people-centred-justice.pdf

Tarih: 20 Ekim 2023

Link: https://www.undp.org/publications/diverse-pathways-people-centred-justice-report-working-group-customary-and-informal-justice-and-sdg16