bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Yeni bir Dünya Ekonomik Forumu raporu, iklim değişikliğinin 2050 yılına kadar dünya çapında 14,5 milyon ölüme ve 12,5 trilyon dolarlık ekonomik kayba neden olabileceği konusunda uyarıyor. Kesin bulgulara rağmen, küresel paydaşların bu tahminlere karşı koymak ve küresel olarak iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini azaltmak için kararlı, stratejik eyleme geçmesi için hâlâ zaman var.

Oliver Wyman işbirliğiyle geliştirilen "İklim Değişikliğinin İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi" başlıklı rapor, iklim değişikliğinin insan sağlığı, küresel ekonomi ve sağlık hizmetleri üzerindeki dolaylı etkisinin ayrıntılı bir resmini sunarak, iklim krizini yeni bir perspektifle analiz ediyor.

Rapor, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki sonuçlarını hem sağlık sonuçları (ölümlülük ve sağlıklı yaşam kaybı) hem de sağlık sistemi üzerindeki ekonomik maliyetler açısından ölçüyor; 2050 yılına kadar 1,1 trilyon dolar ek maliyet olacağı tahmin ediliyor.

Sağlık üzerindeki olumsuz etkilerin çok yönlü temel etkenlerini ele alan rapor, altı ana olay kategorisini analiz ediyor: sel, kuraklık, sıcak hava dalgaları, tropik fırtınalar, kontrol edilemeyen yangınlar ve yükselen deniz seviyeleri.

Sellerin, iklim kaynaklı ölümler açısından en yüksek akut riski oluşturduğu ve 2050 yılına kadar 8,5 milyon ölüme yol açacağı tespit edildi. Aşırı sıcaklarla bağlantılı kuraklıklar, 3,2 milyon ölümle ikinci en yüksek ölüm nedeni olacak. Sıcaklık dalgalarının etkisiyle gelişecek üretkenlik kaybı nedeniyle, 2050 yılına kadar tahminen 7,1 trilyon dolarlık ekonomik kayıp yaşanacak. İnce parçacıklar ve ozon kirliliğinin neden olduğu hava kirliliğine atfedilen aşırı ölümlerin, yılda yaklaşık 9 milyon ölümle, erken ölüme en büyük katkıyı sağlaması bekleniyor.

İklim değişikliği ayrıca, vektör kaynaklı hastalıklar da dahil olmak üzere iklime duyarlı çeşitli hastalıklarda feci bir artışı da tetikleyecek ve bu durum muhtemelen Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi daha önce daha az etkilenen bölgeleri etkileyecek. Raporda, 2050 yılına kadar 500 milyon kişinin daha vektör kaynaklı hastalıklara maruz kalma riskiyle karşı karşıya olabileceği belirtiliyor.

Rapor, iklim değişikliğinin küresel sağlık eşitsizliklerini daha da derinleştireceği ve kadınlar, gençler, yaşlılar, düşük gelirli gruplar ve ulaşılması zor topluluklar da dahil olmak üzere en savunmasız nüfusların en çok etkileneceği konusunda uyarıyor.

Bu çarpıcı bulgulara rağmen yeni araştırma, küresel paydaşların bu tahminlere karşı koymak ve iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki sonuçlarını hafifletmek için kararlı, stratejik eyleme geçmeleri için hâlâ zaman olduğunu gösteriyor. Sınırlar ve sektörler arasında yoğunlaştırılmış çok paydaşlı işbirliğinin yanı sıra küresel sağlık sisteminin daha dayanıklı, uyarlanabilir ve eşitlikçi hale getirilecek kapsamlı bir dönüşümü, bunu başarmak için çok önemli adımlar olacaktır.
 

Tarih: 16 Ocak 2024

Lİnk: Climate Crisis May Cause 14.5 Million Deaths by 2050