bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Gelişmiş ekonomiler grubu arasındaki çocuk nafakası politikalarını inceleyen rapor, yedi yıllık dönemde yoksullukta genel olarak yaklaşık yüzde 8’lik bir azalma olmasına rağmen, hâlâ ortalama milli gelirin yüzde 60'ından az gelir elde eden hanelerde yaşayan, 69 milyondan fazla çocuğun bulunduğunu ortaya koyuyor.

Çocuk yoksulluğuyla mücadelede en iyi performansı sergileyen ülkeler arasında Polonya ve Slovenya yer alıyor; bunları Letonya ve Kore Cumhuriyeti takip ediyor. Buna karşılık, rapordaki en zengin ülkelerden bazıları geride kalıyor.

Innocenti'nin Direktörü Bo Viktor Nylund, "Yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkileri hem kalıcı hem de zarar verici" dedi.


Yaşam boyu sonuçlar 

Raporun yazarları, yoksulluğun sonuçlarının ömür boyu sürebileceği konusunda uyarıyor.

Yoksullukla karşı karşıya kalan çocukların okulu bitirme şansı daha az oluyor ve bu nedenle yetişkinliklerinde daha düşük ücret alıyorlar. Rapor, bazı ülkelerde yoksul bir bölgede doğan bir kişinin, zengin bir bölgede doğan bir kişiden muhtemelen sekiz ila dokuz yıl daha az yaşadığını ortaya koyuyor.

Aynı zamanda büyük eşitsizliklere de dikkat çekiyor. Mevcut verilere sahip 38 ülkede, tek ebeveynli bir ailede yaşayan çocukların yoksulluk içinde yaşama olasılığı, diğer çocuklara göre üç kat daha fazladır. Engelli çocuklar veya azınlık etnik/ırk kökenli çocuklar da ortalamanın üzerinde risk altındadır.

Bulgulara göre, 2012-2019 yılları arasında ankete katılan ülkeler arasında büyük ölçüde istikrarlı bir ekonomik büyüme görüldü ve bu, 2008-2010 durgunluğunun etkilerinden kurtulma fırsatı sundu.

Şaşırtıcı farklılıklar

Ancak birçok ülke çocuk yoksulluğunu azaltırken, en zengin ülkelerden bazıları en büyük geri dönüşü gördü.

Rapor ayrıca, Slovenya ve İspanya gibi benzer milli gelir düzeylerine sahip ülkelerin çocuk yoksulluğu oranlarında sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 28 olmak üzere ciddi farklılıklar yaşadığını da gösteriyor.

Raporda, bir ülkenin zenginliği ne olursa olsun çocukların yaşam koşullarının iyileştirilebileceği belirtiliyor. Örneğin, OECD ve AB'nin en zengin ülkeleri arasında yer almayan Polonya, Slovenya, Letonya ve Litvanya çocuk yoksulluğunda önemli azalmalar sağladı: Polonya'da eksi yüzde 38 ve diğer ülkelerde eksi yüzde 31.


Nakit yardımlar uzun bir yol kat ediyor

Araştırmanın yazarları, çocuk yoksulluğunu ortadan kaldırmak için hükümetlerin, paydaşların, ailelerin hane gelirini desteklemek amacıyla çocuk ve aile yardımları da dahil olmak üzere çocuklara yönelik sosyal korumayı acilen genişletmesi gerektiğini açıklıyor.

Ayrıca, tüm çocukların kaliteli temel hizmetlere, özellikle çocuk bakımı ve ücretsiz eğitime erişiminin sağlanması gerekliliği vurgulanmaktadır. İş olanakları yaratmak için yeterli ücret ve aile dostu politikaların benimsenmesi, aynı zamanda tedbirlerin azınlık grupları ve tek reisli hanelerin özel ihtiyaçlarına göre uyarlanması da önem taşımaktadır. 

“Nakit yardımların yoksulluğun azaltılmasında doğrudan etkisi var. Karar vericiler, çocuk ve aile yardımlarına öncelik vererek ve harcamaları artırarak haneleri destekleyebilirler” diye ekledi Nylund; hükümetleri zaman içinde başarılı olduğu kanıtlanmış politikaları incelemeye davet etti.

Tarih: 05 Aralık 2023

Lİnk: https://news.un.org/en/story/2023/12/1144422