bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

BM Başkanı António Guterres, ekonomik eşitsizliklerin artması, nefret söylemi ve dezenformasyonun yaygınlaşmasının yanı sıra yönetişim eksikliği ve yapay zekanın kontrolsüz gelişimi de dahil olmak üzere teknolojinin tehlikeleriyle yüzleşme ihtiyacında ısrar etti.

Guterres, video mesajında dijital devrimin "çağımızın belirleyici gücü" olduğunu söyledi.

"Eğitim ve sağlık hizmetlerinin dönüştürülmesinden iklim eyleminin hızlandırılmasına ve tüm Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına kadar muazzam fırsatlar var."

Uçurumları kapatın

Teknolojinin uçurumları derinleştiren değil, azaltabilen bir araç olması gerektiğini vurguladı.

İnternet değer yaratma ve inovasyon için her zamankinden daha merkezi hale gelirken, "erişilebilirliği ve kapsayıcılığı önemli ölçüde geliştirmeli ve dijital uçurumu ortadan kaldırmalıyız."

Bu da açık kaynaklı yazılımlar, herkesin erişimine açık veriler ve açık içerik gibi dijital kamu mallarını desteklemekle başlar.

Genel Sekreter, "Kamu kurumlarının kapasitelerine yatırım yapmalıyız ki yapay zekayı ve diğer dönüştürücü teknolojileri anlayacak, denetleyecek, şekillendirecek ve bunlarla ilişki kuracak beceri ve kaynaklara sahip olsunlar" diye ekledi.


Küresel Dijital İlkeler Sözleşmesi

Ülkeleri, Küresel Dijital Anlaşma etrafında bir araya gelmeye, dağılmayı önlemeye, insan haklarını korumaya ve teknolojinin iyilik için bir güç olmasını sağlamaya çağırdı.

BM uzmanlık kuruluşu olan Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'ni (ITU), 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefine kadar herkes için küresel bağlantıyı hızlandırmaya yönelik çalışmalarından dolayı takdir etti.
 

Tarih: 17 Mayıs 2023
Link: https://news.un.org/en/story/2023/05/1136742