bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Avrupa Birliği, enerji sektöründe üretilen güçlü sera gazı miktarını azaltmayı amaçlayan yeni kurallar üzerinde anlaşarak metan emisyonlarını azaltma yönünde bir adım attı.

Konseyden yapılan açıklamada, AB Konseyi ve Parlamentosu'nun, mevcut küresel ısınmanın üçte birinden sorumlu olduğu düşünülen metan emisyonlarının izlenmesi ve azaltılmasına yönelik düzenleme konusunda çarşamba günü erken saatlerde geçici bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, kuralların petrol, gaz ve kömür şirketlerinin metan emisyonlarını ölçmelerini, raporlamalarını ve doğrulamalarını gerektireceği belirtildi. Ayrıca, emisyonları önlemek için hafifletici tedbirler almaları gerekecektir. Uygulama aşamalı olacak ve operatörler yönetmelikler yürürlüğe girdikten sonra belirli zaman dilimleri içinde emisyonları ölçen raporlar sunacaklardır.

Önlemler aynı zamanda metan sızıntılarının ve diğer kasıtsız emisyonların kaynaklarını bulmayı ve onarmayı, tıkalı veya aktif olmayan kuyuların soruna katkıda bulunmamasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Açıklamada, yetkililerin uyumluluğu doğrulamak için periyodik kontroller gerçekleştireceği belirtildi.

Fosil yakıtların AB'ye ithalatı da yeni düzenlemelerin kapsamına giriyor. İhracatçıların 1 Ocak 2027'ye kadar izleme, raporlama ve doğrulama tedbirlerine ve 2030'a kadar maksimum metan yoğunluğu değerlerine uymaları gerekecek.

Yeni kurallar için bir sonraki adım, konsey ve parlamento tarafından onaylanması ve resmen kabul edilmesi.

Metan emisyonlarının azaltılması, 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne ulaşmayı hedefleyen Avrupa Yeşil Anlaşmasının uygulanmasına yönelik yasama paketinin önemli bir parçasıdır. İklim nötr bir ekonomi, net sıfır sera gazı emisyonuna sahip bir ekonomidir.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, petrol, gaz ve kömür madenciliği faaliyetleri, kazara ya da tasarlanarak büyük miktarlarda güçlü sera gazı salınımına neden olmaktadır. Ajans, enerji sektörünün insan faaliyetlerine atfedilebilecek toplam metan emisyonlarının yaklaşık %40'ından sorumlu olduğunu ve tarımdan sonra ikinci sırada geldiğini tahmin etmektedir.


Tarih:15 Kasım 2023

Lİnk: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/11/15/climate-action-council-and-parliament-reach-deal-on-new-rules-to-cut-methane-emissions-in-the-energy-sector/