bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Yeni düzenleme, mevcut 2009 direktifinin yerini alacak ve AB pazarına arz edilen hemen hemen her tür mal için çevresel sürdürülebilirlik gerekliliklerini belirlemek üzere kapsamını genişletecek.

Eko-gereksinimler ve dijital pasaport

Ekotasarım yönetmeliği hemen hemen tüm ürün kategorileri için geçerli olacak. Belirli ürün gruplarını hem enerji hem de kaynak açısından verimli (mevcut 2009 direktifinde olduğu gibi) ancak daha dayanıklı, güvenilir, yeniden kullanılabilir, yükseltilebilir, onarılabilir, geri dönüştürülebilir ve bakımı daha kolay hale getirmek için gereksinimleri belirleyen uyumlaştırılmış bir çerçeve oluşturur. Komisyon, yeni tür ürünler veya teknolojiler gerektirdiğinde, yetkilendirilmiş kanunlar aracılığıyla yeni gereksinimler önerebilir.

Yönetmelik aynı zamanda, bu tür ürünlerin Tek Pazar'da hareketini kolaylaştırmayı da amaçlamaktadır. Yeni bir "Dijital Ürün Pasaportu", ürünlerin çevresel sürdürülebilirliği hakkında bilgi sağlayacaktır. Tüketicilerin ve işletmelerin ürün satın alırken bilinçli seçimler yapmasına ve kamu yetkililerinin kontrolleri daha iyi gerçekleştirmesine yardımcı olacaktır. Teklif aynı zamanda, şeffaflık ve satılmayan tüketici ürünlerinin imhasının önlenmesi ve yeşil kamu alımları hakkında hükümler getiriyor.

Tarih: 22 Mayıs 2023
Link: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/05/22/ecodesign-regulation-council-adopts-position/?utm_source=yesilbuyume.beehiiv.com&utm_medium=newsletter&utm_campaign=yesil-buyume-haftalik-bulten-51