bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), dünya okyanuslarını korumak için yeni bir girişim başlattı. IUCN Liderler Forumu'nun ikincisi, doğayı korumaya ve onarmaya yönelik çözümleri belirlemek üzere 400'den fazla katılımcıyı bir araya getirdi.

Bu yılın teması 'Doğa için Küresel Hedefler: İlerlemeyi Takip Etmek, Başarıyı Finanse Etmek'ti. Etkinlik sırasında IUCN Başkanı Razan Al Mubarak, denizlerin korunması, okyanus yenilenebilir enerjisi, nakliye, su ürünleri ve kıyı turizmine odaklanan projeyi duyurdu.

IUCN Liderler Forumu, 2023'te Cenevre'de ve çevrimiçi olarak gerçekleşti. Etkinlik, doğa kaybını durdurmak için harekete geçmeyi amaçlayarak iklim uzmanları, hükümet temsilcileri, iş dünyası liderleri, gençler, yerel halk örgütleri ve yerel toplulukları bir araya getirdi.

Konuşmacılar, biyoçeşitlilik ve iklim hedeflerine ulaşmak için toplumsal dönüşüm, uygulamanın finansmanı ve doğa-pozitif bir dünyaya doğru ilerlemenin ölçülmesi gibi konuları tartıştı. Genç liderler ve girişimciler, biyolojik çeşitlilik sorunlarına yenilikçi çözümler sundular.

IUCN Başkanı Razan Al Mubarak'ın duyurduğu 'Okyanus Atılımları', 2050 yılına kadar dirençli, doğaya olumlu ve net sıfır geleceğe katkıda bulunabilecek beş önemli okyanus sektörünü kapsayan dönüştürücü yolları içeriyor.

Proje, emisyonları azaltmak, iklim etkilerine karşı dayanıklılığı artırmak ve okyanus ekosistemlerinin bütünlüğünü güvence altına almak için hükümetler ve kilit paydaşlar arasında işbirliğini teşvik ediyor. En az 68 milyar Euro yatırım sağlayarak 2030 yılına kadar sürdürülebilir su gıda sistemlerini desteklemeyi hedefliyor.

Ayrıca, en az 380 GW okyanus yenilenebilir enerjisi kurmayı ve sıfır emisyonlu yakıtların uluslararası denizciliğin enerji talebinin yüzde 5'ini oluşturmasını amaçlıyor. Konferans sırasında çok uluslu teknoloji şirketi Huawei ve IUCN, Tech4Nature Yayınları'nı tanıttı. Bu projeler, teknolojinin doğa koruma çabalarına nasıl katkıda bulunduğunu vurguluyor.

Tarih: 25 Ekim 2023

Link: https://www.euronews.com/green/2023/10/25/ambitious-plan-to-save-the-worlds-oceans-what-happened-at-iucn-nature-conference