bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

BM insan hakları sorumlusu Volker Türk, BM İnsan Hakları Konseyi'ne verdiği demeçte, toplumsal cinsiyet eşitliği arayışında çok büyük adımlar atıldığını, ancak kadınların siyasette ve kamusal yaşamda daha eksiksiz bir rol oynayabilmesi için ataerkil sistemin oluşturduğu büyük engellerin kaldırılması gerektiğini açıkladı.

Konsey'in Cenevre'deki kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması konulu yıllık toplantısında konuşan BM yüksek komiseri, bunun acil bir görev olduğunu ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete sıfır tolerans gösterilmesi gerektiğini belirtti.

İnsan hakları savunuculuğu, gazetecilik, kamu görevlerinde ve siyasi karar verme pozisyonlarında bulunan kadınların rutin olarak “acımasız” saldırılara maruz kaldığı gerçeğinin altını çizdi. 

BM insan hakları ofisi (OHCHR) başkanı, artan katılımın alışılmış davranışları değiştirmekle başlaması gerektiğini söyledi.

Ekonomik teşviklerin, sosyal koruma önlemlerinin ve toplumsal cinsiyet eşitliği kampanyalarının genel olarak daha fazla eşitliği teşvik etmek için itici güçler olabileceğini ekleyerek, "Ayrıca ev ve bakım işlerini yalnızca kadın ve kız çocuklarına sınırlayan arkaik kavramlara da meydan okumalıyız" dedi.

Sayın Türk, eğitimin iyileştirilmesinin kadınların kamu işlerine eşit katılımı için temel bir ön koşul olduğunu söyledi. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) gibi geleneksel olarak erkek egemen alanlara katılımı artırmanın önemini vurguladı. Eğitim sistemleri ve müfredat, kadınları rol model olarak içermeli ve görünürlük ve tanınma eksikliğini gidermek için tarih boyunca yaptıkları katkıları vurgulamalıdır.

“Kadınlar insanlığın yarısını oluşturur. Toplumsal cinsiyet eşitliği, yalnızca kadınlar için münferit kazanımlar meselesi değildir, tüm toplumların yararına olan kolektif bir arayıştır” diyen Türk, Üye Devletlere ve Konsey'e, “kadınlara ve kız çocuklarına yönelik kamusal ve siyasi yaşamda toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele etmek için somut ve dönüştürücü adımlar atmaya ve onların katılımını ve liderliğini teşvik etmeye” çağrıda bulundu.
 

Tarih: 30 Haziran 2023
Link:  https://news.un.org/en/story/2023/06/1138267