bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Dünya Ekonomik Forumu tarafından kolaylaştırılan ve net sıfıra geçişi hızlandırmaya kararlı, CEO liderliğindeki bir topluluk olan CEO İklim Liderleri İttifakı, işletmelere ve hükümetlere iklim hedeflerine ulaşmak için kademeli eylemlerden sistemik eylemlere geçme çağrısında bulunan yeni bir rapor yayınladı.

İklim Eylemi Açığının Kapatılması İçin Cesur Önlemler: Hükümetler ve Şirketler Tarafından Sistemik Değişim Çağrısı başlıklı rapor, Boston Consulting Group (BCG) ortaklığıyla yayınlandı ve COP28 iklim değişikliği konferansı öncesinde başlatılan İklim Eyleminin Durumu raporunu tamamlar nitelikte. 

Analize göre, bireysel iklim eylemleri artarken, ihtiyaç duyulan sistemik değişim düzeyine ulaşmaya yetmiyor. Küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlamak için ulusal emisyon azaltma hedefi ve politikasında kapatılması gereken 600 gigatonluk bir boşluk var. Bu nedenle daha güçlü hükümet önlemlerine ihtiyaç var.

Bu arada, dünya çapındaki en büyük 1000 şirketin CDP verilerine bakıldığında, küresel emisyonların muhtemelen %10'dan fazlasının bu şirketlerin tedarik zincirlerinden kaynaklandığı görülüyor.

Rapor, COP28'in 2030 yılına kadar yenilenebilir enerjiyi üç katına çıkaracak ve enerji verimliliğini iki katına çıkaracak küresel anlaşmalar gibi yeni etkili adımlar göstermesine rağmen, taahhütlerin yerine getirilmesi için daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Farklı endüstri sektörlerinden ve bölgelerinden, toplam gelirleri 4 trilyon dolardan fazla ve 12 milyon çalışanı temsil eden 120'den fazla üst düzey şirketten oluşan CEO İklim Liderleri İttifakı, uluslararası iklim değişikliği konferansında karar vericilere, artan iklim değişikliğine geçiş çağrısında bulundu. 

Özel sektör eylemi

Şirketler sistemik etkiyi kendi iç girişimlerinin ötesine taşıyabilir ve yönlendirmelidir. Raporda dramatik etki potansiyeli olan beş eylem vurgulanıyor:

Tedarikçilerin karbondan arınmasını hızlandırın: CDP verilerine göre küresel emisyonların muhtemelen %10'dan fazlası küresel çaptaki en büyük 1000 şirketin tedarik zincirlerindedir.

Müşterilerin daha yeşil seçimler yapmalarını sağlayın: Pek çok ürünün emisyonlarının ilk %50'sinin azaltılması, %1'in altında bir nihai fiyat etkisi ile sağlanabilir.

Özellikle tedarik zinciri 'sıkışma noktalarında' sektörlerindeki benzerleriyle değişimi teşvik edin: 10 veya daha az oyuncu, birçok önemli pazarın %40'ından fazlasını kontrol ediyor.

Özellikle büyük ölçekli satın alma grupları olmak üzere sektörler arası ortaklıklara katılın: En büyük 1.000 şirketin sermaye harcamalarının %10'undan azını harekete geçirmek ve satın alımlar, iklim fonu açığını kapatabilir.

Daha cesur politikaları savunun ve destekleyin: InfluenceMap'e göre küresel şirketlerin %95'inin savunuculuğu bugün ya Paris hedefleriyle uyumsuz ya da karışık sinyaller veriyor.

Hükümet eylemi

Hükümetlerin, azaltım çözümlerini adil ve sosyal açıdan kabul edilebilir bir şekilde uygulamaya koyma konusunda büyük bir sorumluluğu vardır. Raporda 600 gigatonluk emisyon açığının kapatılmasına yardımcı olacak beş öncelik vurgulanıyor:

Net sıfır hedeflerini 2050 veya daha öncesine taşıyın, yakın vadeli hedefleri artırın ve yüksek gelirli ülkelerden düşük gelirli ülkelere mali ve teknik desteği artırın.

Karbonu tanıyın ve maddi bir fiyat koyun.

Finansmanı ve teşvikleri ikiye katlayın ve kamu alımlarını yeşil hale getirin.

Teslimat sürelerine izin verilmesi, tedarik zinciri darboğazları, beceri boşlukları ve sosyal güvensizlik gibi engelleri kaldırın.

İlerleme çok yavaş kalırsa, katı teknoloji yasakları veya büyük çapta uyarlama ve kaldırma yatırımları gibi daha sert önlemleri düşünün.
 

Tarih: 11 Ocak 2024

Lİnk: Alliance of CEO Climate Leaders: 10 Measures to Close the Emissions Reduction Gap > Press releases | World Economic Forum (weforum.org)