bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi bugün, fosil yakıtlara dayalı bir enerji sisteminden yenilenebilir enerjiye dayalı bir sisteme geçişin nasıl hızlandırılacağı konusunda, işletmelere ve hükümetlere yönelik tavsiyeler içeren, Adil Geçiş ve Yenilenebilir Enerji adında yeni bir kılavuz yayınladı. Bu özet kılavuz, işletmeleri adil bir enerji dönüşümünün aciliyetini benimsemeye, iddialı hedefler belirlemeye, adil geçiş planları geliştirmeye ve ilerlemeyi kamuya açık bir şekilde raporlamaya çağırıyor. Adil bir geçiş, ekonominin mümkün olduğunca adil ve kapsayıcı bir şekilde yeşillendirilmesi, insana yakışır iş fırsatları yaratılması ve hiç kimsenin geride bırakılmaması anlamına gelmektedir.

İşletmelerden adil geçişin sesli savunucuları olmaları isteniyor; hükümetleri ve sosyal ortakları bütüncül politikalar geliştirmeye, şirketlerin iddialı ve etkili adil geçiş inisiyatifleri geliştirmesine olanak sağlayan bir ortam yaratmaları için adil geçiş planlamasını üstlenmeye çağırıyor.

İklim değişikliğinin artan etkileri, bu geçişi giderek daha acil hale getiriyor. Şirketler, yenilenebilir enerji arzını ve talebini yönlendirmede kritik aktörler olarak enerji kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlarlar ve enerji erişimini iyileştiren yenilikçi yaklaşımlar geliştirmede kilit rol oynarlar. Rehber, yenilenebilir enerji şirketlerinin adil bir geçişi kolaylaştırmadaki rolüne ve ayrıca sürdürülebilir enerji arayan ve büyük enerji tüketen ‘alıcı’ şirketlere odaklanıyor.

Kılavuzun yayınlanması hakkında yorum yapan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi İcra Direktörü ve CEO'su Sanda Ojiambo şunları söyledi:

"Hızlı ve derin emisyon azaltımları elde etmek için sistemik bir değişikliğe ihtiyacımız var. BM Genel Sekreteri, iş liderlerini iş modellerini dönüştürmeye ve yenilenebilir enerji yatırımlarını önemli ölçüde artırmaya çağırdı.
 

Tarih: 17 Mayıs 2023
Link: https://unglobalcompact.org/news/5060-05-17-2023