notify icon
Ana içeriğin başı

Vadeli/Vadesiz Hesaplar

Yardımcı olmak,sorununuzu çözmek, memnuniyetinizi sağlamak için:
Finansçı Sizi Dinliyor

Vadeli Hesap açtırırken Vadesiz Hesap açtırma zorunluluğu var mıdır?

İmzalamış olduğunuz bankacılık işlemleri sözleşmesinin VI. Vadeli Mevduat hükmünün 4. maddesine göre vadeli hesaptaki alacak bakiyesi çekilmediği veya bankaya vadenin son gününün son iş saatine kadar hesaptaki paranın tassarrufu ile ilgili yazılı talimat geçilmediği takdirde, vadeli hesaptaki para vadesiz hesaba aktarılmalıdır.

Vadesiz hesaplardan herhangi bir kesinti oluyor mu?

Vadesiz hesaplardan yılda 4 kere Hesap İşletim Ücreti ve yılda 1 kez Yıllık Hizmet Bedeli tahsil edilmektedir.

Hesap işletim ücreti nedir?

Bankamız siz değerli müşterilerine verdiği bankacılık hizmetlerine ilişkin, mevduat hesaplarından 3 ayda bir tahsil ettiği masraf tutarıdır. Bu tutar KOBİ Bankacılığı müşterileri için farklılık göstermektedir. Faiz ve ücretler için tıklayınız.

Hesap Bakiyelerinin ilgili dönem sonunda müsait olmaması durumunda gerçekleştirilemeyen tahsilatlar izleyen dönemler içerisinde hesap bakiyeleri kontrol edilerek gerçekleştirilir. Her tahsilat döneminde en fazla 2 döneme ilişkin bekleyen borç ve ilgili dönem borcu tahsil edilir.

Hesap işletim ücreti döviz hesaplarından alınıyor mu?

Hesap İşletim Ücreti, Döviz Tevdiat Hesaplarından (DTH) tahsil edilmektedir. Faiz ve ücretler için tıklayınız.

Hesap işletim ücreti hakkında müşterilerinizi ne yolla bilgilendiriyorsunuz?

Hesap İşletim Ücreti hakkında sözleşmemizde yer alan bilgi dışında, qnbfinansbank.com adresimizdeki faiz ve ücretler bölümünde; şubelerimizde asılı komisyon masraf listelerimizde ilgili ücretlerin tahsil edildiği bilgisi yer almaktadır.

Hesap işletim ücreti sözleşmemde yazıyor mu?

Bankamızla müşterilerimiz arasında imzalanmış olan BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ'nin Genel Hükümler'de uygulamamıza dair bilgilendirme yer almaktadır.

Hesap işletim ücreti tahsil edilmesi yasal mıdır?

Türk Ticaret Kanunu'nun 22.maddesi hükmüne göre "Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir" hükmü bankaların, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri üzerinden ücret ve masraf tahakkuk ettirmesine izin vermektedir.

Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğin 16.10.2006 tarih, 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.11.2006 tarih, 26354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmesiyle birlikte, anılan Tebliğin 4. maddesinde "faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir" denilmekte ve anılan Tebliğ çerçevesinde T.C.Merkez Bankası'na belirlenen masraf ve komisyon tür, oran ve tutarları bildirilmektedir.

Yıllık Hizmet Bedeli sözleşmemde yazıyor mu, tahsili yasal mıdır?

Bankamızla müşterilerimiz arasında imzalanmış olan BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ'nin Genel Hükümler'de uygulamamıza dair bilgilendirme yer almaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 22.maddesi hükmüne göre "Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesi ile ilgili iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir" hükmü bankaların, tüm bankacılık hizmet ve işlemleri üzerinden ücret ve masraf tahakkuk ettirmesine izin vermektedir.

Bankacılık Kanununun 144 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğin 16.10.2006 tarih, 2006/11188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 22.11.2006 tarih, 26354 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmesiyle birlikte, anılan Tebliğin 4. maddesinde "faiz dışında sağlanacak diğer menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların nitelikleri ve sınırları serbestçe belirlenir" denilmekte ve anılan Tebliğ çerçevesinde T.C.Merkez Bankası'na belirlenen masraf ve komisyon tür, oran ve tutarları bildirilmektedir.

Yurt dışında yaşıyorum, mevduatımı bankanızda değerlendirmek için ne yapmam gerekir?

Bir QNB Finansbank Şubesinde şahsen bulunmanız ve kimliğinizi ibraz etmeniz gerekmektedir. Bunun dışında yurt dışı bankalarımızda da mevduatlarınızı değerlendirebilirsiniz.

Hesabımdan hesap bakım ücreti alınmış, bu nedir?

Bankalardaki yatırım hesaplarında tutulan mevduatlardan Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından hesap bakım ücreti alınmaktadır. Söz konusu kesinti Bankamıza ait bir komisyon ya da masraf olmayıp; detaylar için www.mkk.com.tr ücretler bölümünden bilgi alabilirsiniz