notify icon
Ana içeriğin başı

Sürdürülebilirlik Yapılanması ve Sürdürülebilirlik Yönetimi

QNB Finansbank’ın sürdürülebilirlik stratejisi, güçlü sürdürülebilirlik yönetim sistemi tarafından desteklenmektedir

Sürdürülebilirliğin karar alma süreçlerimizdeki en önemli unsurlardan biri olmasını sağlamak amacıyla, aşağıda detayları verilen QNB Finansbank sürdürülebilirlik yönetim çerçevesi ve yapılanması oluşturulmuştur. Bu çerçeve ilgili politika ve prosedürlerle de desteklenmektedir.  Bankamızın önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirmeyi planladığı küresel ve yerel inisiyatif üyelikleri de söz konusu çerçevenin ana bileşenlerinden biri olacaktır.

Bu kapsamda,
QNB Finansbank Sürdürülebilirlik Komitesi, Bankamızın tüm sürdürülebilirlik girişimleri için yeterli, etkin ve stratejik gözetim sağlamak amacıyla kurulmuştur. Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi’nin sürdürülebilirlikle ilgili konularda bilgilendirilmesi de dâhil olmak üzere, Bankanın sürdürülebilirlik stratejisi ve performansının genel yönetiminden sorumludur.

Strateji Ofisi, bünyesindeki sürdürülebilirlik takımıyla, Bankanın sürdürülebilirlik konusundaki tüm çalışmalarını yürütmektedir. Strateji Ofisi aynı zamanda tüm sürdürülebilirlik temalı raporlamalardan da sorumludur.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları, sürdürülebilirlikle ilgili projeleri ve aksiyon planlarını yürüten ekiplerdir.