notify icon
Ana içeriğin başı

Sürdürülebilirlik Çerçevesi ve Öncelikli Konular

Sürdürülebilirlik çerçevesi ve öncelikli konular, QNB Finansbank’ın sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarının temelini oluşturmaktadır

QNB Finansbank’ta Sürdürülebilirlik, QNB Grubu’nun sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda, müşterilerimiz, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve toplumun yararı için finansal, çevresel, sosyal ve etik açıdan uzun vadeli değer sağlamak olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilirlik anlayışımız üç yapı taşı üzerine konumlandırılmıştır: Sürdürülebilir Finans, Sürdürülebilir Operasyonlar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Tüm üç yapıtaşı da, QNB Finansbank’ın,  riskleri azaltma, yeni iş fırsatları yaratma ve markasını güçlendirme yoluyla Sürdürülebilir Finansal Performans sağlama konusundaki amacını desteklemekte olup, bu yapıtaşlarının altında sürdürülebilirlik anlamında Bankamız için en önem arz eden dokuz konu (öncelikli konular) ve performansımızı geliştireceğini öngördüğümüz bir takım aksiyon planları belirlenmiştir.

Sürdürülebilir Finans

Sürdürülebilir Finans, değer yaratmak amacıyla, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişimsel)  kriterlerinin QNB Finansbank’ın finansman faaliyetlerine entegrasyonu anlamına gelmekte olup, temel amacımız,  müşterilerimizin çevresel ve sosyal risklerini yönetmelerine destek olmak, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan işletmelere finansman sağlamak, KOBİ'ler ve finansal hizmetlere erişimi kısıtlı olan kişi ve kurumların finansmana erişimi kolaylaştırmak ve müşterilerimize sorumlu hizmet sunmaktır. “Sürdürülebilir Finans”, QNB Finansbank'ın ulusal ve küresel sürdürülebilir kalkınma girişimlerini desteklemesinin en önemli yolu olmasının yanı sıra, itibar riskini azaltmamızı ve daha çevreci, daha kapsayıcı bir ekonomiye geçişten kaynaklanan iş fırsatlarını en üst düzeye çıkarmamızı sağlayacaktır.

QNB Finansbank’ın Sürdürülebilir Finans başlığı altında ele aldığı öncelikli konuları şunlardır:

 • Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
 • Sorumlu Müşteri İletişimi ve Pazarlama Faaliyetleri
 • Sürdürülebilir Yatırım, Kredilendirme, Ürün ve Hizmetler
 • Finansal Kapsayıcılık
 • KOBİ’lerin ve Girişimciliğin Desteklenmesi

Sürdürülebilir Operasyonlar

Sürdürülebilir Operasyonlar, Bankamızın etik değerlere bağlı ve verimli çalışabilmesini teminen ESG kriterlerinin ticari faaliyetlerimizle ve tedarik zincirimizle bütünleşmesi anlamına gelmektedir. Amacımız, kurumsal yönetim ve risk yönetimi uygulamalarımızı daha da güçlendirmek, iş gücümüz içerisindeki eşitliği desteklemek ve faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonlarını azaltmaktır. Bu yaklaşım, QNB Finansbank'ın “tercih edilen işveren” olmasına yardımcı olurken, artan ESG bağlantılı taleplerin de karşılanmasını sağlayacaktır.

QNB Finansbank’ın Sürdürülebilir Operasyonlar başlığı altında ele aldığı öncelikli konuları şunlardır:

 • Yetenek Yönetimi ve Gelişimi, Yeteneklerin Elde Tutulması
 • Operasyonların Çevresel Etkileri
 • Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk, QNB Finansbank’ın faaliyet gösterdiği alanlardaki Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) faaliyetlerini ifade etmektedir. Banka olarak hedefimiz, KSS faaliyetlerimizle daha geniş kitlelere ulaşıp, topluma olumlu katkı sağlamaktır.

QNB Finansbank’ın Kurumsal Sosyal Sorumluluk başlığı altında ele aldığı öncelikli konu şudur:

 • Sosyal ve Toplumsal Yatırımlar

Dokuz öncelikli konumuz, paydaşlar üzerindeki etkisi ve QNB Finansbank açısından konunun önceliği göz önünde bulundurularak 1’den 9’a kadar (1 en öncelikli konu olmak üzere) şu şekilde sıralanmaktadır:

Öncelikli Konular

1.  Yetenek Yönetimi ve Gelişimi, Yeteneklerin Elde Tutulması
2.  Sorumlu Müşteri İletişimi ve Pazarlama Faaliyetleri
3.  KOBİ’lerin ve Girişimciliğin Desteklenmesi
4.  Sürdürülebilir Yatırım ve Kredilendirme, Ürün ve Hizmetler 
5.  Dijital Dönüşüm ve İnovasyon
6.  Sosyal ve Toplumsal Yatırımlar
7.  Finansal Kapsayıcılık
8.  Operasyonların Çevresel Etkileri
9.  Sorumlu Satın Alma ve Tedarik Zinciri

Dokuz öncelikli konumuza ek olarak, Kurumsal Yönetim, Yasal Uyum ve Risk Yönetimi, Sürdürülebilir Finansal Performans, Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti, Müşteri Bilgilerinin Gizliliği ve Veri Güvenliği ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık olarak belirlediğimiz beş konu da “Temel Yapıtaşları”  olarak adlandırdığımız, sürdürülebilirlik anlamında her koşulda mutlaka erişilmesi gereken, bir başka ifadeyle, önceliklendirilmesi mümkün olmayan, her biri aynı derecede önemli “Temel” unsurlardır.

Temel Yapıtaşları (sıralama bulunmamaktadır)

 • Kurumsal Yönetim, Yasal Uyum ve Risk Yönetimi
 • Sürdürülebilir Finansal Performans
 • Müşteri Deneyimi ve Memnuniyeti
 • Müşteri Bilgilerinin Gizliliği ve Veri Güvenliği
 • Çeşitlilik ve Kapsayıcılık