notify icon
Ana içeriğin başı

Paydaş Katılımı ve İletişimi

Paydaş katılımı, sürdürülebilirlik taahhütlerimizi hayata geçirmek için kullandığımız etkin ve önemli bir araçtır

QNB Finansbank’ta, faaliyetlerimiz üzerinde etkisi olan, faaliyetlerimizden etkilenen ve Bankamızdan beklentileri olan kişi ve kurumlar paydaş olarak nitelendirilmektedir. Hâlihazırda, Bankamızda tüm paydaşlarımız ile açık, dürüst ve şeffaf iletişim kurulabilmesi amacıyla pek çok farklı yöntem ve iletişim kanalı kullanılmakta, bu sayede elde edilen görüş ve geribildirimler değerlendirilerek güçlü yönlerimiz ve neleri daha iyi yapabileceğimiz belirlenmektedir.

Kilit paydaş grupları ve ana iletişim kanallarının listesine aşağıda yer verilmiştir.

Müşteriler

Müşteri memnuniyeti anketi, Sizi Dinliyoruz Hattı, kurumsal internet sitemiz, ürün, hizmet ve kampanyalara özel kurumsal internet sitelerimiz, reklam ve tanıtım kampanyaları, çağrı merkezi, kurumsal sosyal medya hesapları, şubeler, Müşteri Deneyimi Ofisi’nin çalışmaları

Çalışanlar

Çalışan Memnuniyeti Anketi, Artı1 Takdir ve Tanıma Sistemi, Öneri Sistemi, LEAP Çalışan Destek Programı (Employee Assistance Program), Çalışan Geri Bildirim Platformu, Ombudsman, İhbar Hattı, Şüpheli İşlem Bildirim Hattı, Finansçı İç İletişim Platformu, Finarmoni Eğitim Portalı, duyurular, eğitimler, seminerler, konferanslar, toplantılar, FinClub Yaşam Atölyesi etkinlikleri, İç Müşteri Memnuniyeti Anketi, Şube ziyaretleri, üst yönetim tarafından e-mail aracılığıyla Banka geneline yapılan bilgilendirmeler

Pay Sahipleri ve Yatırımcılar

Yatırımcı İlişkileri Birimi’nin çalışmaları, yıllık faaliyet raporları, yatırımcı sunumları, yatırımcı görüşmeleri, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimleri

Kamu Kurumları

Denetimler, raporlar, resmi yazışmalar, toplantılar, konferanslar

Sivil Toplum Kuruluşları

Sosyal sorumluluk projeleri, sponsorluklar, “Gönüllü Finansçılar” programı

Uluslararası Finans Kuruluşları

Toplantılar, sunumlar, konferanslar

Medya

Kurumsal internet sitemiz, basın bültenleri, ilanlar, reklam filmleri, kurumsal sosyal medya hesaplarımız, röportajlar

Tedarikçiler

Toplantılar, denetimler, yüz yüze görüşmeler, satın alma süreçleri (ihaleler, vb.), kurumsal internet sitemiz

 Bankamızın sürdürülebilirlik temalı ulusal ve uluslararası inisiyatiflere üyeliği, sürdürülebilirlik konusunda yaptığı çalışmaların ana bileşenlerinden birisidir. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar düzenli olarak paydaşlarımızın dikkatine sunulacaktır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (The United Nations Global Compact –UNGC) daha iyi iş uygulamalarını teşvik etmek amacıyla, insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele ana başlıkları altında belirlenmiş on temel ilkeden oluşan dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir.

QNB Finansbank 2019’da Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılmış ve söz konusu on ilkeyi stratejisinin, kültürünün ve günlük faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi taahhüt etmiştir.

global