Ekstre Detayları

Ödeme ve Faiz Bilgileri

 • Hesap özetinizde belirtilen borcunuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödediğinizde, önceki dönemden devreden borcunuz yok ise alışverişlerinizden kaynaklanan borcunuza herhangi bir faiz işletilmez, önceki dönemden devreden borcunuz var ise hesap kesim tarihinden borcun ödendiği tarihe kadar faiz hesaplanır.
 • Hesap özetinizin son ödeme tarihine kadar hiç ödeme yapmamanız veya eksik ödeme yapmanız halinde, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar ödenmeyen toplam bakiyeye alışveriş faizi, son ödeme tarihinden itibaren asgari tutarın ödenmeyen kısmına gecikme faizi ve kalan bakiyeye alışveriş faizi uygulanır.
 • Faize faiz uygulanmaz. Sadece anapara borcuna faiz uygulanır.
 • Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin hazırlandığı tarihtir.
 • Son Ödeme Tarihi: Dönem borcunuzu veya ödemeniz gereken asgari tutarı ödeyebileceğiniz son gündür.
 • Asgari Ödeme Tutarı: Son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken asgari tutardır. Ayrıca yapılandırılmış borcunuz varsa, taksit tutarları da bu asgari tutara ilave edilmektedir.
 • Güncel faiz oranları hesap özetinizin ön yüzünde yer almaktadır.
 • Hesap özetinde belirtilen faiz oranları BSMV ve KKDF hariç aylık faiz oranlarıdır. Faiz oranlarında değişiklik olması halinde, hesaba konu tarihler için ilgili tarihlerde geçerli olan faiz oranları kullanılarak faiz hesaplanır.
Faiz ve Ücretler Tablosu
Alışveriş Faiz Oranı TCMB tarafından belirlenen ve kalan dönem borcunuza uygulanacak azami aylık net faiz oranıdır.
Gecikme Faizi TCMB tarafından belirlenen ve asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması halinde, asgari ödeme tutarının ödenmeyen kısmına son ödeme tarihinden itibaren işletilen aylık net faiz oranıdır.
Nakit Avans Faizi Kartınızla yaptığınız nakit avans işlemleri için işlem tarihinden ödeme tarihine kadar işletilecek aylık net faiz oranıdır.
Nakit Avans Ücreti Nakit çekilen ve nakit çekim hükmünde sayılan işlemlere uygulanacak ücrettir.
QNB Finansbank Alternatif Dağıtım Kanalları Nakit Avans Ücreti %3,75 + 10 TL
Yurtiçi Diğer Banka Nakit Avans Ücreti %3,75 + 14 TL
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti (USD ekstreler için) %3,75 + 7 USD
Yurtdışı Nakit Avans Ücreti (TL ekstreler için) %3,75 + 12 TL
PTT Ödeme Ücreti PTT kanalıyla yapılan kredi kartı ödemeleri için alınan (ödeme başına Şube kanalı için 3 TL, PTT Matik
kanalı için 1,5 TL, PTTBank İnternet Bankacılığı ve Mobil kanalları için 1 TL tutarındaki) ücrettir.
BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi) Yasa gereği alınır. Ücretler ve faiz tutarı üzerinden hesaplanır. Oran: % 5
KKDF (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu) İlgili mevzuat gereği alınır, faiz ve faiz niteliğindeki ücret/komisyon tutarı üzerinden hesaplanır. Oran: % 15

ÜRÜN VE HİZMET ÜCRETLERİ

* Vade dışı yenilemelerden alınır. Bir takvim yılındaki ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz.

Yurtdışı Kart Harcamalarına İlişkin Açıklamalar

Yabancı para üzerinden gerçekleştirilen işlemleriniz hesap özetinizde, tercihinize göre Türk Lirası (TL) veya Amerikan Doları (USD) olarak yer alır.

TL ekstre tercih etmeniz durumunda, yabancı para işlemleriniz, uluslararası kart kuruluşlarınca USD'ye çevrilerek Bankamıza iletilir ve iletildiği tarihteki QNB Finansbank döviz satış kuru ile TL’ye çevrilerek hesap özetinize yansıtılır.

USD ekstre tercih etmeniz durumunda ise, yabancı para işlemleriniz, uluslararası kart kuruluşlarınca USD'ye çevrilerek Bankamıza iletilir ve hesap özetinize de Amerikan Doları (USD) olarak yansıtılır.

Örneğin, Türkiye'deki yabancı havayolu şirketlerinde kredi kartınızla yapacağınız ödemelerdeki tutar bilgisi, satış belgesi üzerinde TL olarak belirtilmesine karşın hesabınıza/kredi kartınıza döviz olarak yansıtılabilir.

Bu uygulama uluslararası kart kuruluşlarının işlem kurallarıyla bağlantılıdır.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Hesaplamasına İlişkin Önemli Bilgilendirme:

USD ekstre tercih etmeniz halinde, ilgili yasal düzenlemeler gereği, son ödeme tarihi itibariyle ödenmeyen USD harcama tutarı, döviz kredisi olarak değerlendirilmekte ve söz konusu tutar üzerinden %15 oranında KKDF ödenmesi gerekmektedir. Bu nedenle dönem borcunuzun ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde, hesap kesim tarihindeki hesap bakiyesinin taksitlendirilen kısmına %15 oranında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) hesaplanarak hesap özetinize yansıtılır.

ParaPuan

 • ParaPuan, Banka'nın belirlediği niteliklerdeki işlemlerde yine Banka'nın belirleyeceği katsayıya göre hesaplanır.
 • ParaPuan karşılığının nakit olarak ödenmesi veya kart borcundan düşülmesi istenemez, ParaPuan'lar sadece Banka'nın anlaşmalı üye iş yerlerinde kart ile mal ve hizmet alımında kullanılabilir.
 • ParaPuan tutarları, üçüncü şahıslara devredilemez. Herhangi bir nedenle kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka'nın herhangi bir sebeple sözleşmeyi fesih etmesi halinde, ParaPuan'lar kullanılamaz.
 • Kartların ParaPuan kazanılması amacıyla (gerçek dışı veya ticari amaçlı) kullanımının tespiti halinde Banka, tek taraflı olarak haksız elde edilen ParaPuan'ları iptal etmeye yetkilidir.
 • Banka ParaPuan uygulamasının işleyişi ve detayları hakkında her türlü değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Diğer Bilgiler

 • Kredi kartının isteğe bağlı iptal edilmesi durumunda QNB Finansbank kredi kartlarınızda bekleyen borcunuz var ise, taksitleriniz günü geldikçe yansıyacak ve tarafınıza ekstre gönderilmeye devam edilecektir.
 • Hesap özetinizde yer alan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren 10 gün içinde, hesap özetinin hangi unsurlarına itiraz ettiğinizi gerekçesini de belirterek itiraz edebilirsiniz. İtirazlarınızı 0216 522 49 59 QNB Finansbank Private Banking Hizmet Hattı’na iletebilirsiniz. Süresi içinde itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşir.
 • Kartınızı ve/veya kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almanız, kartın ve/veya şifre bilgilerinin kaybolması, çalınması, herhangi bir şekilde zilyetliğinizden çıkması veya iradeniz dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemin olması halinde, durumu derhal 0216 522 49 59 QNB Finansbank Private Banking Hizmet Hattı’na bildirmeniz ve akabinde yazı ile teyit etmeniz gerekir.
 • Kartınızdan vereceğiniz Otomatik Fatura Ödeme talimatlarında, ilgili fatura tutarı ve içeriğine yönelik ters ibraz (chargeback) taleplerinde muhatap Banka değil, ilgili kurumdur. Fatura tutarı ve içeriğine ilişkin tüm talep ve şikayetlerde ilgili kurum ile irtibat kurulmalıdır
 • Değişen bilgilerinizi 0216 522 49 59 QNB Finansbank Private Banking Hizmet Hattı’ndan ve QNB Finansbank İnternet Şubesi'nden güncelleyebilirsiniz.
 • Bankamıza Periyodik Limit Artırım talimatı vermiş müşterilerimizin limitleri düzenli olarak değerlendirilerek uygun görülmesi durumunda; 15 gun önceden müşterilerimize bilgi verilerek itirazları olmaması halinde limitleri belirtilen tutara artırılabilecektir.
 • Kartınızı, bu hesap özetinde görünen son ödeme tarihinden sonra kullanmaya devam etmeniz (ki kartın zilyetliğinizde kalması da kartın kullanıldığı anlamındadır.) sözleşme değişikliğini kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Bilgi için 0216 522 49 59 QNB Finansbank Private Banking Hizmet Hattı’nı arayabilirsiniz.
 • Hesap özetinde belirtilen tüm maddeler sözleşme değişikliği hükmündedir.