notify icon
Ana içeriğin başı

FAST 7/24 Para Transferi ve Kolay Adres

Kolay Adresleme ile para transferinin kolayı QNB Finansbank’ta!

Cep telefonu numaranızı QNB Finansbank hesabınıza Kolay Adres olarak tanımlayın, 7/24 para transferinin keyfini çıkarın!

FAST nedir?

Bankalar arasında para transferinin kesintisiz ve 7 gün 24 saat yapılabileceği Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sistemi QNB Finansbank’ta hayata geçti! FAST ile EFT saatlerinden bağımsız olarak, dilediğiniz gün ve saatte para transferlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kolay Adres nedir?

QNB Finansbank hesaplarınızı, Kolay Adres (cep telefonu numarası, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, yabancı kimlik numarası gibi) bilgilerinizle eşleştirebilir ve size para transferi yapacak kişilerle IBAN/hesap numaranız yerine Kolay Adres bilginizi paylaşabilirsiniz.

Örneğin; Kolay Adres olarak cep telefonu numaranızı tanımladığınız durumda size para gönderecek kişiye cep telefonu numaranızı iletmeniz yeterli. Gönderilen tutar direkt olarak cep telefonu numaranızla eşleştirilmiş olan banka hesabınıza geçecektir.

QNB Finansbank hesabınızı Kolay Adres bilgilerinizle eşleştirmek çok kolay. QNB Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden “Hesaplar” menüsünde yer alan  “Kolay Adres Ekleme” adımında Kolay Adreslerinizi kolayca yönetebilirsiniz. Ayrıca şubelerimiz ya da Çağrı Merkezimizden yeni Kolay Adres eşleştirmesi yapabilir, mevcut adres bilgilerinizi güncelleyebilir ve hesabınız ile eşli olan adres bilgilerinizi silebilirsiniz.

Detaylar

 • Kolay Adres’e para transferi yapma özelliği QNB Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden başladı. Kolay Adres bilgilerinizi hesaplarınız ile eşleştirebilir, IBAN numarası yerine tanımlı Kolay Adres bilginizi gönderici kişiyle paylaşarak para alma işleminizi kolayca tamamlayabilirsiniz.
 • Kolay Adres bilgileriyle para transferlerinizi dilediğiniz zaman gerçekleştirebilirsiniz. FAST transfer ücret tarifesi EFT’de olduğu gibi TCMB tarafından belirlenmekte olup, 2,000 TL’ye kadar olan para transferleri 7/24 gerçekleştirilmektedir.
 • Kolay Adres tanımı için “Cep Telefonu Numarası”, “T.C. Kimlik Numarası (TCKN)”, “Vergi Kimlik Numarası (VKN)”, “Yabancı Kimlik Numarası (YKN)” bilgilerinizi QNB Finansbank hesapları ile eşleştirebilirsiniz.
 • Kolay Adres olarak kullanılacak bilgilerden her biri yalnızca bir hesap (IBAN) ile eşleştirilebilir.
 • Farklı Kolay Adresler aynı hesap numarasına bağlanabilir. (Örnek: Hem T.C. kimlik numarası, hem de telefon numarası aynı hesaba bağlanabilir)
 • Diğer kurumlardaki eşleştirmeler de dahil olmak üzere en fazla beş (5) adet Kolay Adres’e sahip olunabilir. (Örnek: 4 Telefon numarası, 1 T.C. kimlik numarası)
 • Farklı Kolay Adres bilgileri farklı hesaplar ile eşleştirilebilir.
 • Kolay Adres verisi BKM (Bankalararası Kart Merkezi) veritabanında saklanır ve IBAN numarasına eşdeğer niteliktedir.
 • Kolay Adres Bilgisi olarak seçeceğiniz verileriniz yalnızca kullanım koşullarında belirtilen amaçlar için kullanılacaktır.
 • Kolay Adresleme Sistemi kapsamında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili aydınlatma metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Kolay Adres Kullanım Koşulları

 • Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından yönetilen Kolay Adresleme Sistemi ’ne QNB Finansbank A.Ş.’ye (“QNB Finansbank”) ileteceğiniz Kolay Adres bilginiz ile Kolay Adresleme kapsamında kullanılacak olan hesap bilginizin eşleştirilmesi sureti ile kaydolmanız ile birlikte; QNB Finansbank olarak bu kapsamda elde edilecek tüm kişisel verilerinizin ne şekilde kullanılacağına ve işleneceğine dair sizi bilgilendirmek isteriz. 
 • Kolay Adres bilgisi, ödeme işlemlerinizde hesap bilginizin yerine kullanılabilen ve Kolay Adresleme Sistemi'nde belirli bir hesap ile eşleştirilmiş olan adres bilgisini ifade etmekte ve tercihinize göre telefon numaranız, e-posta adresiniz, T.C. Kimlik Numaranız (TCKN), Vergi Kimlik Numaranız (VKN), Yabancı Kimlik Numarasınız (YKN) veya Pasaport Numaranız gibi adres tiplerinden birisi olabilmektedir. 
 • Kolay Adres bilginiz ve bu bilgi ile eşleştirilen hesap bilgileriniz güvenle saklanır. QNB Finansbank,  bu konuda gerekli önlemleri alır ve verilerinizi yasal çerçeve dışındaki üçüncü kişilere açıklamaz. İlgili mevzuat hükümleri gereği QNB Finansbank, tarafınızca kendisine iletilecek bir talep olmaksızın, Kolay Adresleme Sistemi'ne Kolay Adres bilginizi ekleyemez, güncelleyemez ve sizin adınıza herhangi bir sorgulama işlemi yapamaz.
 • Bu Kullanım Koşullarına onay vermeniz halinde verileriniz; 
  • QNB Finansbank nezdinde gerçekleştirilecek ve gerçekleştirmek üzere talimat ileteceğiniz fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetlerinden oluşan ödeme işlemlerinin yerine getirilebilmesi,
  • Başta sistem yöneticisi BKM olmak üzere, sistem katılımcısı diğer bankalar ile, yalnızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, yine ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için aktarım yapılabilmesi, amaçları ile kullanılır.
 • Kolay Adresleme Sistemi  kaydı için QNB Finansbank ile paylaştığınız verileriniz, Kolay Adres üzerinden sunulan hizmetlerin yürütülmesi adına kullanılır ve/veya alınıp verilir.
 • QNB Finansbank, Kolay Adresleme işlemleri için verdiğiniz talimatın gereğinin yerine getirilmesi ve yasal yükümlülükleri dışında, paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizi 3. kişilere ifşa etmez.
 • Kolay Adres uygulama hükümleri dahilinde Kolay Adres bilginizi silmeniz, değiştirmeniz, Kolay Adres ile ilişkili hesabınızı kapatmanız, QNB Finansbank ile aranızdaki müşteri ilişkisinin sonlanması gibi durumlarda, QNB Finansbank tarafınızı bilgilendirerek, bu kaydınızı Kolay Adresleme Sistemi'nden silecektir.

Kolay Adres Aydınlatma Metni

Değerli Müşterimiz; Kolay Adresleme Sistemi Kapsamında İşlenecek Olan Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Olarak Sizi Bilgilendirme İsteriz: 

 • Kolay Adresleme Sistemi, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (“BKM”) tarafından yönetilen sisteme ilişkin bir hizmet olup, QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”) Müşterilerinin QNB Finansbank A.Ş. (“QNB Finansbank”) nezdindeki hesap numaralarının (IBAN) ve diğer Hesap Bilgilerinin basitçe hatırlanabilecek bir adres ile (Kolay Adres: telefon numarası, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası (TCKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN), Yabancı Kimlik Numarası, Pasaport Numarası) eşleştirilmesi ve fon transferlerinde hesap numarası yerine bu adreslerin kullanılabilmesi prensibine dayanır. İlgili uygulama talimatı gereği QNB Finansbank, tarafınızca kendisine iletilecek bir talep olmaksızın, Kolay Adresleme Sistemi'ne Kolay Adres bilginizi ekleyemez, güncelleyemez ve sizin adınıza herhangi bir sorgulama işlemi yapamaz.
 • Bildiğiniz üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hükümleri gereği, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, Kişisel Veri niteliğindedir. Bu çerçevede, Kişisel Veri niteliğinde olan ve fiziki ve/veya elektronik yollarla elde edilen Kolay Adres bilginiz ve bu bilginin eşleştirildiği hesabınızın bilgisi, Veri Sorumlusu sıfatıyla QNB Finansbank tarafından, QNB Finansbank’a ileteceğiniz bu konuya özgülenmiş açık rızaya tabi olarak, QNB Finansbank nezdinde gerçekleştirilecek ve gerçekleştirmek üzere talimat ileteceğiniz fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetlerinden oluşan ödeme işlemlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla işlenebilecek ve başta BKM ve sistem katılımıcısı diğer bankalar olmak üzere, yalnızca 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile diğer Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73. maddesinin 4. fıkrasında sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişilere, BDDK, SPK, TCMB, GİB, SGK, MASAK, KKB, FİNDEKS gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel tüzel kişi ve otoriteler ile, yasal sınırlar dahilinde QNB Finansbank’ın ana hissedarına aktarabilinecektir.
 • Kolay Adres bilginizi silmeniz, değiştirmeniz, Kolay Adres ile ilişkili hesabınızı kapatmanız, QNB Finansbank ile aranızdaki müşteri ilişkisinin sonlanması gibi durumlarda, QNB Finansbank sizi bilgilendirerek, kaydınızı Kolay Adresleme Sistemi'nden silecektir.
 • QNB Finansbank'a başvurmak suretiyle kişisel verilerinizin; I) işlenip işlenmediğini öğrenme, II) işlenmişse bilgi talep etme, III) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, IV) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, V) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, VI) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, VII) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (V) ve (VI) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, VIII) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, IX) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
 • Kişisel Veri Sahibi/ İlgili Kişi olarak, KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi,
  • QNB Finansbank şubelerinden de temin edebileceğiniz Başvuru Formu’nu kullanılarak veya yazılı olarak kimliğinizi tevsik edici belgeler ile (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vbg.) şahsen başvuru yapmak sureti ile QNB Finansbank’a teslim edebilir,
  • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da QNB Finansbank’a daha önce bildirilen ve QNB Finansbank sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz aracılığı ile,
  • QNB Finansbank’ın Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine (qnbfinansbank@hs05.kep.tr)
  • kvkk_bilgi@qnbfinansbank.com e-posta adresine iletebilirsiniz.
 • Başvurularda;
  • Kişisel Veri Sahibinin/İlgili Kişinin adı, soyadı ve başvuru yazılı ise imzası,
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
  • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
  • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
  • Talep konusu, belirtilmeli, konuya ilişkin bilgi ve belgeler başvuruya eklenmelidir. Başvurular QNB Finansbank tarafından yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
  • Yazılı başvurularda, evrakın QNB Finansbank’a tebliğ edildiği tarih, başvuru tarihidir.
  • Diğer yöntemlerle yapılan başvurularda; başvurunun QNB Finansbank’a ulaştığı tarih, başvuru tarihidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kolay Adres tanımlama nasıl yapılır?

QNB Mobil veya İnternet Şubesi üzerinden “Hesaplar” menüsünde yer alan  “Kolay Adres Ekleme” adımında Kolay Adreslerinizi kolayca yönetebilirsiniz ya da Şubelerimizden veya Çağrı Merkezimizden tanımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kolay Adres ile hangi para transferlerini gerçekleştirebilirim? 

Kolay Adres sistemine kayıtlı tüm Kolay Adreslere, aynı banka veya farklı banka fark etmeksizin tüm para transferlerinde kullanılabilir. 

Kolay Adres sistemi hangi saatlerde çalışmaktadır?

Kolay Adres sisteminin çalışma saati sınırı yoktur. FAST sisteminin hayata geçmesi ile birlikte 7/24 para transferi gerçekleştirilebilir.

Kolay Adrese birden fazla hesap bağlanabilir mi?

Kolay Adres olarak kullanılacak bilgilerden her biri yalnızca bir hesap (IBAN) ile eşleştirilebilir.

Bir IBAN’a birden fazla Kolay Adres tanımlanabilir mi?

Farklı Kolay Adresler aynı hesap numarasına bağlanabilir. (Örnek: Hem T.C. kimlik numarası, hem de telefon numarası aynı hesaba bağlanabilir)

En fazla kaç adet Kolay Adres tanımı yapılabilmektedir?

Diğer kurumlardaki eşleştirmeler de dahil olmak üzere en fazla beş (5) adet Kolay Adres’e sahip olunabilir.

Hangi bilgilerimi Kolay Adres olarak tanımlayabilirim?

Cep telefonu, T.C kimlik numarası, vergi numarası ve yabancı kimlik numarası bilgileriniz ile hesaplarınızı eşleştirebilirsiniz. Çok yakında e-posta adresinizle de eşleştirme yapabileceksiniz.

Hesabıma Kolay Adres tanımlamak ücretli mi?

Hayır, hesabınıza Kolay Adres tanımını ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz.

Yaptığım Kolay Adres eşleştirmelerini güncelleyebilir/silebilir miyim?

Evet, dilediğiniz zaman mevcut eşleştirmelerinizi görüntüleyebilir, gözlemleyebilir veya silebilirsiniz.

Hangi hesaplarıma Kolay Adres tanımı yapabilirim?

Vadesiz Türk Lirası hesaplarınıza Kolay Adres tanımı yapabilirsiniz.