notify icon
Ana içeriğin başı

e-Serbest Meslek Makbuzu

Müstahsil makbuzu gönderme, saklama, görüntüleme artık elektronik ortamda!

e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) nedir?

Hukuk, muhasebe, tıp, veterinerlik, dişçilik, mühendislik vb. alanlarda faaliyet gösteren ve sanat ve spor gibi faaliyetleri profesyonel olarak icra eden serbest meslek erbabı olan kişilerin mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir.

Kimler e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) kullanmak zorundadır?

  • 01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam eden serbest meslek erbaplarının 01.06.2020 tarihine kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir.
  • 01.02.2020 tarihi itibarıyla faaliyete başlayacak olan serbest meslek erbaplarının işe başladıkları ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar e-SMM uygulamasına geçmesi gerekmektedir.