notify icon
Ana içeriğin başı

e-Müstahsil Makbuzu

Müstahsil makbuzu gönderme, saklama, görüntüleme artık elektronik ortamda!

e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) nedir?

Vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir belge olarak kullanılmakta ve halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil makbuzunun, elektronik belge olarak düzenlenmesidir.

Kimler e-Müstahsil Makbuzu (e-MM) kullanmak zorundadır?

  • Komisyoncu veya tüccar olarak yaş sebze ve meyve ticareti yapan mükelleflerin 31.01.2020 tarihine kadar geçiş yapmaları gerekmektedir.
  • e-Fatura mükellefi olup faaliyetleri gereği müstahsil makbuzu düzenleyen mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-MM uygulamasına geçiş yapmaları gerekmektedir.