notify icon
Ana içeriğin başı

e-Fatura

Faturalarınızı elektronik ortamda gönderip alın, dilediğiniz zaman görüntüleyin ve güvenle saklayın.

e-Fatura nedir?

e-Fatura mükellefi olanlar arasında fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme, onaylama ve reddetme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

Kimler e-Fatura kullanmak zorundadır?

2018 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 01.01.2020’ye kadar e-Fatura'ya geçme zorunluluğu bulunmaktadır.
Bununla beraber; 2018 ve 2019’da yıl sonu cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmaların 01.07.2020’ye kadar e-Fatura’ya geçmesi gerekmektedir.
2020 itibarı ile cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmalar, izleyen yılın temmuz ay başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.
1 Ocak 2020 yılı itibarıyla firmalara e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye kullanma zorunluluğu oluşturan şartları öğrenmek için tıklayınız.

Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilir mi?

Evet. Zorunlu e-Fatura mükellefi olmayan firmalar, gönüllü olarak e-Fatura sistemine girebilir, böylelikle faturalama giderlerini azaltabilir ve diğer e-fatura kullanıcılarına faturalarını daha hızlı gönderebilir.

Yeni tebliğler ile hangi özellikteki firmalara e-Dönüşüm ürünleri kullanma mükellefiyeti oluştu?

Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile firmaların e-Dönüşüm ürünleri kullanımına mükellef olma koşulları değişti. 1 Ocak 2020 yılı itibarıyla firmalara e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye kullanma zorunluluğu oluşturan şartları öğrenmek için tıklayınız.