notify icon
Ana içeriğin başı

e-Defter

e-Defter ile, Yevmiye ve Kebir Defter kayıtlarınızı elektronik ortamda oluşturup ibraz etmenin kolaylığını yaşayın.

Dijital Köprü Ürünlerini Kullanmak İçin Ne Yapmalıyım?

Başvuru formunu doldurmanız yeterli! Üstelik QNB Finansbank müşterisi olmanıza bile gerek olmadan!*.

*Firmanıza ait tüzel vadesiz hesabınızı başvuru tarihinden sonra 3 ay içerisinde dilediğiniz zaman açabilirsiniz.

1 Ocak 2021 itibariyle e-Defter mükellefi olanlar neler yapmalı?

 • 19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Defter Genel Tebliğ’inde tanımlanan kriterleri kapsayan mükelleflerin, 01/01/2021 tarihi itibariyla e-Defter uygulamasına geçmesi zorunlu hale gelmiştir.
 • 01/01/2021 tarihi itibariyle e-Deftere geçiş yapan mükelleflerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar ilk e-Defter yüklemelerini yapması gerekmektedir.

Özet Geçiş Kriterleri:

 • 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler (e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler)
 • 2020 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca, bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükellefler

9 Ekim 2020 tarihli edefter.gov.tr'de yayınlanan duyuruya istinaden e-Defter mükelleflerine 'e-Defter dosyalarının ikincil kopyalarının Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemlerinde saklanması zorunluluğu getirilmiştir'. Dijital Köprü ile QNB eFinans sistemlerinde saklanan e-Defter dosyalarının ikincil kopyaları GİB sistemlerine otomatik olarak yüklenecektir.

e-Defter nedir?

Yevmiye ve Kebir Defter kayıtlarının elektronik ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesini sağlayan sistemdir

Kimler e-Defter kullanmak zorundadır?

 • e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan tüm firmalar, e-Fatura’ya geçişlerini izleyen yılın başında e-Defter uygulamasına geçmelidir.
 • Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve sonrasındaki yıllarda bağımsız denetime tabi olan firmaların ise takip eden yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.
 • 2018 ya da 2019 yılı cirosu 5 milyon TL ve üzerinde olan firmalar 01.01.2021 tarihinden itibaren, 2018 yılı cirosu 10 milyon TL ve üzerinde olan firmalar 01.01.2020 tarihinden itibaren e-Defter ürününe geçmelidir.
 • Bununla birlikte, e-Defter kullanan tüm firmaların 01.01.2020 itibarıyla özel entegratörler veya GİB yolu ile defterlerini en az 10 yıl boyunca saklamaları gerekmektedir.
 • Ayrıca, komisyoncu veya tüccar olarak yaş sebze-meyve ticareti yapan (5957 Sayılı Kanun) firmaların en geç 31.01.2020 tarihine kadar e-Defter ürününe geçişleri zorunludur.
 • Mevcutta ya da ileri bir tarihte e-Defter uygulamasına zorunlu olarak giren mükelleflerin tam bölünme, birleşme veya nevi değişikliğine gitmeleri durumunda devrolan, birleşen ya da bölünme sonucunda oluşan firmalar tescil tarihini izleyen ayın başından itibaren 3 ayı doldurmadan e-Defter uygulamasına geçmelidir.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Defter kullanıcısı olabilir miyim?

Evet, e-Fatura kayıtlı kullanıcısı olmadan da e-Defter uygulamasından gönüllü olarak faydalanabilirsiniz.

Dijital Köprü ile e-Defter Ürününü Kullanmak İçin Ne Yapmalıyım?

e-Defter ürününü Dijital Köprü ile kullanmaya başlamak için aşağıdaki adımların tamamlanması gerekmektedir:

 • e-İmza veya Mali Mühre Sahip Olunması
 • GİB Başvurusu
 • Ürün Aktivasyonu ve Ayarların Tamamlanması

e-İmza veya Mali Mühre Sahip Olunması: Vergi kimlik numarasına sahip firmalar mali mühür; TCKN sahibi şahıs firmaları ise e-İmza ya da mali mühür kullanabilirler. Mali Mühür ve e-İmza bankamız tarafından sağlanmamakta olup, devlet tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan temin edilebilir.

GİB Başvurusu:  GİB başvurusu GİB'in web sitesi üzerinden gerçekleştirilir. Siteye ulaşmak için tıklayınız.

Ürün Aktivasyonu ve Ayarların Tamamlanması: Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra, başvuru esnasında girmiş olduğunuz e-posta adresinize ürün aktifleştirmesi için izlenecek adımların anlatıldığı bir e-posta QNB eFinans tarafından gönderilir. QNB eFinans Portal’a ilk girişinizde tamamlamanız gereken adımlar hakkında portal ekranı sizi yönlendirecektir.