notify icon
Ana içeriğin başı

e-Arşiv

e-Fatura kullanıcısı olmayanlara faturalarınızı dijital ortamda, kolay ve hızlı bir şekilde teslim edin.

e-Arşiv nedir?

e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve gerçek kişilere dijital ortamda iletilen elektronik fatura türüdür. Faturalar müşterilere e-Posta / SMS yolu ile veya kağıt belge olarak teslim edilebilir.

Kimler e-Arşiv kullanmak zorundadır?

  • Halihazırda e-Fatura’ya gönüllü veya zorunlu olarak geçmiş tüm firmaların en geç 01.01.2020 tarihine kadar e-Arşiv uygulamasına da geçmeleri zorunludur.
  • Ayrıca, komisyoncu veya tüccar olarak sebze-meyve ticareti yapan (5957 Sayılı Kanun) firmaların 01.01.2020 tarihine kadar e-Arşiv ürününe geçişleri zorunludur.
  • 01.01.2020 tarihinden sonra gönüllü veya zorunlu olarak e-Fatura’ya geçen firmalar, aynı anda e-Arşiv’e de geçmelidir.
  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflerin 01.07.2020 tarihine kadar e-Arşiv ürününe geçişleri zorunludur.
  • Aracı Hizmet Sağlayıcıları, İnternet Ortamında İlan Yayınlayanlar ile İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracılarının en geç 01.01.2020 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçişleri zorunludur.

Yeni tebliğler ile hangi özellikteki firmalara e-Dönüşüm ürünleri kullanma mükellefiyeti oluştu?

Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile firmaların e-Dönüşüm ürünleri kullanımına mükellef olma koşulları değişti. 1 Ocak 2020 yılı itibarıyla firmalara e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye kullanma zorunluluğu oluşturan şartları öğrenmek için tıklayınız.

e-Fatura kullanıcısı olmadan, e-Arşiv kullanıcısı olabilir miyim?

Hayır, e-Arşiv kullanıcısı olacak firmaların öncelikle e-Fatura kullanıcısı olmaları gerekmektedir. İstisna uygulamalar için 509 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun IV.2.4.3. bendini inceleyebilirsiniz.