notify icon
Ana içeriğin başı

Dijital Köprü e-Dönüşüm Çözümleri

e-Fatura

Fatura gönderme, alma, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Defter

Muhasebe defter kayıtlarının elektronik ortamda e-Defter formatına çevirilerek Gelir İdaresi Başkanlığı'na gönderilmesini sağlayan sistemdir.

e-İrsaliye

Sevk irsaliyesi gönderme, alma, yanıtlama, saklama, görüntüleme işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını sağlayan sistemdir.

e-Müstahsil Makbuzu

Vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alınmasında fatura yerine geçen ticari bir belge olarak kullanılmakta ve halihazırda kağıt ortamda düzenlenmekte olan müstahsil makbuzunun, elektronik belge olarak düzenlenmesidir.

e-Serbest Meslek Makbuzu

Hukuk, muhasebe, tıp, veterinerlik, dişçilik, mühendislik vb. alanlarda faaliyet gösteren ve sanat ve spor gibi faaliyetleri profesyonel olarak icra eden serbest meslek erbabı olan kişilerin mesleki faaliyetlerine ilişkin düzenledikleri makbuzun elektronik halidir.

e-Arşiv

e-Fatura mükellefi olmayan firmalara ve gerçek kişilere dijital ortamda iletilen elektronik fatura türüdür. Faturalar müşterilere e-Posta / SMS yolu ile veya kağıt belge olarak teslim edilebilir.