bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Mutabakat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Mutabakat nedir, nasıl yapılır, e-Mutabakat avantajları nelerdir gibi soruların cevapları bu yazımızda.

Mutabakat Nedir ve Nasıl Yapılır?

Mutabakat, iş anlaşması bulunan firmaların, tarafların belirlediği dönemlerde karşılıklı olarak borç ve alacak durumlarını teyit etmeleri anlamına gelir. Genellikle muhasebe ve ilgili bölümler arasında yapılır. Finans ve Muhasebe’de hesap kontrolü sağlayabilmek için gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu Madde 92’de ‘Mukavele veya ticari teamül ile muayyen hesap devreleri sonunda, cari hesabın kapatılması ve zimmet ile matlup kalemleri arasındaki farkın tespit edilmesi gereklidir. Hesap devresi hakkında mukavele ya da ticari teamül yoksa her takvim yılının son günü taraflarca hesabın kapatılması günü olarak kabul edilmiş sayılır. Tespit edilen bakiyeyi gösteren cetveli alan taraf, aldığı tarihten itibaren bir ay içinde itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul etmiş sayılır’ hükmü yer almaktadır.

Mutabakat çeşitlerini, Cari Hesap Mutabakatı ve BA/BS Formları olarak ikiye ayırmak mümkündür. Mutabakatlarınızı kolayca gerçekleştirmek içinse Dijital Köprü’nün Mutabakat İşlemleri Çözümü’nü hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Cari Hesap Mutabakatı, firmalar arasında gerçekleştirilen mutabakat türüdür. Yıl sonunda firmaların cari hesapları arasındaki borç ve alacak ilişkisinin gözlemlenmesini ve bilgi verilmesini içeren süreçtir. Bu süreçte firmalar arası iletişim, yazışmalar ve cari hesap dökümlerinin paylaşılması şeklinde sürdürülür.
BA/BS formları, vergi dairesine iletilen bildirim formlarıdır. BA, mal ve hizmet alımlarına ilişkin bildirim; BS, mal ve hizmet satışlarına ilişkin bildirim anlamına gelir. İlgili formların her ay Vergi Dairesi’ne beyan edilmesi zorunludur.

Mutabakat Nasıl Yapılır?

Taraflar arasında, yaptıkları anlaşmaya göre belirledikleri dönem sonlarında karşılıklı olarak borç ve alacak bilgileri paylaşılır. Gönderilen hesap bilgilerinin karşılıklı olarak doğrulanması sonrasında hazırlanan mutabakat raporu, imzalı olarak teyit edilir ve ilgili tarafa gönderilir.

Taraflar arasında mutabakat sağlanamaması durumunda, mutabık kalınamayan bilgiler ve tutarsızlıklar karşılıklı olarak paylaşılır. Hatalar giderilerek mutabakat sağlanır. Taraflar arasında paylaşılan bilgilerin, karşı tarafa ulaşmasından itibaren bir ay içerisinde herhangi bir itirazda bulunulmaması durumunda bakiye kabul edilmiş sayılır. Mutabakata itiraz, noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla ya da e-Mutabakat yöntemleriyle yapılabilir.

e-Mutabakat Nedir?

e-Mutabakat, şirketlerin tedarikçileri ve müşterileri arasında yapmaları gereken mutabakat işlemlerinin, dijital ortamda yapılmasını sağlayan bir sistemdir. Mutabakat işlemleri elektronik ortamda hızlı, kolay, güvenli ve hatasız olarak gerçekleştirilebilir.

Dijital Köprü’nün Mutabakat İşlemleri Çözümü, tüm mutabakat işlemlerini web üzerinden gerçekleştirmenizi sağlar. Şirketinizin iç kontrol süreçlerini güçlendirerek, vergi risklerinden korunmanıza yardımcı olur. Şirketler arasındaki iletişimi kolaylaştırır, mutabakatı yanıtlayacak olan doğru kişiye ulaşır ve farklılıkların hızlı ve kolay bir şekilde bulunmasını sağlayacak olan uygulamaları içinde barındırır.

Dijital Köprünün Mutabakat İşlemleri Çözümü Nasıl Çalışır?

Dijital Köprü web üzerinden kullanılabilen, bilgisayara herhangi bir kurulum gerektirmeyen bir sistemdir.

Mutabakat verileri sisteme üç şekilde yüklenebilir: Kullanılan sistem üzerinden entegrasyonla,  Excel ile yükleyerek ya da mutabakat sayısı az ise manuel giriş yaparak. Excel bilgisi az olan kullanıcıların da kullanabileceği şekilde tasarlanan kolay şablon ile mutabakat verileri sisteme rahatlıkla yüklenebilir.

Verilerin sisteme yüklenmesinden sonra sistem işlemlere başlar. Mutabakat için karşı tarafa e-posta gönderir. Karşı taraf, Kolaymutabakat müşterisi olmasa da ulaşan link üzerinden mutabakat işlemini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilir. Mutabakata yanıt vermeyen kullanıcılara, belirlenen süre ve sıklıkta hatırlatma mesajı gönderilir.

Sistem, karşı tarafın kullanmadığı e-posta adresleri ile ilgili veri toplar ve raporlar. Ardından kullanıcıları mutabakat yanıtının ulaşmadığı e-posta adresleri ile ilgili bilgilendirir. Bu şekilde, mutabakatlara yanıt alma oranı ciddi anlamda yükselmektedir.

Mutabakatta hata ya da tutarsızlık olması durumunda, hataları bulmaya yönelik geliştirilmiş karşılaştırma sistemi kullanılarak tutarsızlıklar ve hatalar giderilir.

Mutabakat İşlemleri çözümü sadece, mutabakat gönderme/alma ve raporlama uygulaması değildir. Tüm mutabakat sürecinin yönetilmesini sağlayan bir yönetim sistemidir. Bu sistem sayesinde, mutabakatların her aşaması detaylı bir şekilde takip edilebilir ve raporlanabilir.

e-Mutabakat Avantajları Nelerdir?

  • İş yoğunluğundan, telefon, kâğıt, gönderim masraflarından yüksek oranda tasarruf sağlar.
  • Web üzerinden kullanılan Kolay Mutabakat sistemi, şifre ve kullanıcı adı ile farklı bilgisayarlardan kullanılabilir.
  • Mutabakat verileri kolaylıkla muhafaza edilebilir ve istenildiği zaman erişilebilir.
  • Hata yapma ihtimalini azaltır. Verimliliği arttırır.
  • Mutabakat raporlarına hızlı erişim sağlar.
  • Mutabakat takibini kolaylaştırır ve hızlı sonuçlandırır.

QNB Finansbank A.Ş., bu blogda yayımlanan içeriklerde verilen bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. QNB Finansbank A.Ş. ne şekilde olursa olsun bu bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Blogda yer verilen içeriklerde iletilen görüşler içerik sahibine ait olup, QNB Finansbank A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

Kaynak:
https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/5.3.6762.pdf
Dijital Köprü Akademi | KolayMutabakat Kullanım Rehberi
Dijital Köprü Akademi | KolayMutabakat Nedir, Neden Kullanmalıyım?