bildirim ikonu
Ana içeriğin başı

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Muhtasar beyanname ve prim beyannamesi ne, kimler muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildiriminden sorumludur, elektronik ortamda nasıl gönderebilirim gibi soruların cevapları bu yazımızda.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Gelir vergisi türlerinden olan muhtasar, kelime anlamı olarak özet anlamına gelir. Vergi tevkifatı yapanlar ya da işverenler tarafından kesilen verginin matrahı ile vergi dairesine beyan edilmesine muhtasar denir. Bu yazımızda ‘Muhtasar ne demek? Muhtasar Beyanname nedir?’ gibi soruları yanıtladık.

Muhtasar Beyanname Nedir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, muhtasar beyanname ile SGK kanununa göre verilmesi gereken aylık prim ve kazanç toplamıyla prim ödeme gün sayılarının bildirildiği beyannamedir. Gelir vergisi beyan türü olan muhtasar beyanname, Gelir Vergisi Kanunu’na göre işverenler ya da vergi tevkifatı yapanlar tarafından kesilen vergi matrahlarının vergi dairesine beyan edilmesi işlemidir. Tevkifat, kaynakta kesilen bir vergi türüdür ve vergi tahsilatının kolaylaşması ve en düşük tutarların bile vergilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Prim Hizmet Beyannamesi Nedir?

Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeleri ya da tahakkuk ettirdikleri kar ve iratlarla bunlardan kestikleri vergileri; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu uyarınca sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet detaylarını bildirmekle yükümlü olanlar hizmet ve prime esas kazanç bilgilerini Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi ile bildirmek zorundadırlar.

Muhtasar Nedir?

Vergi tevkifatı yapanlar ve işverenler tarafından, kesilen verginin matrahları ile vergi dairesine beyan edilmesine muhtasar denir.

1003A kodlu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Uygulaması Ne Zaman Başladı?

Önceki adı Muhtasar Beyannamesi olan belge, 01/07/2020 tarihinde prim bildirimle birleştirilerek tek bir beyanname haline getirilmiş ve Türkiye genelinde kademeli olarak geçiş işlemi yapılmıştır.

Kimler Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Bildiriminden Sorumludur?

Aşağıda belirtilen iş grupları Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi bildirimden sorumludurlar.

 • Vergi kanunlarına göre vergi kesintisi yapan gelir vergisi stopajı mükellefleri
 • Kamu idare ve işletmeleri
 • Ticaret şirketleri 
 • İş ortaklıkları
 • Dernek ve vakıflar, bunlara bağlı/ait olan işletmeleri
 • Kooperatifler
 • Yatırım fonu yönetenler
 • Gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı
 • Zirai kazançlarını bilanço veya ziraat işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ne Zaman Verilir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi, vergi ve primin ait olduğu ayı takiben gelen ayın 23’ü saat 23:59’a kadar elektronik ortamda bildirilmelidir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Vergilendirme Dönemi

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin işçi çalıştıran mükellefler için her ay verilmesi zorunludur. Vergi kesintisini üç aylık periyotlarda bildirme hakkı olanlar, işçi çalıştırmaları durumunda her ay bildirim yapmak zorundadırlar. İkinci gruba girenler iki şekilde beyanname düzenleyebilirler:

 • Her ay beyanname vermeleri durumunda, vergi kesintilerine ilişkin bölümünü Mart, Haziran, Eylül ve Aralık olmak üzere üç aylık periyotlarda bildirebilirler. Ancak prim ve hizmete ilişkin kısımları her ay bildirmek zorundadırlar.
 • Aynı zamanda her ay beyanname ile hem vergi kesintilerini hem de prim ve hizmet bilgilerini bildirebilirler.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Elektronik Ortamda Nasıl Gönderilir?

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin tıpkı diğer e-çözümlerde olduğu gibi elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. e-Beyanname Programı kullanılarak, İnternet Vergi Dairesi üzerinden bildirim yapılabilir.

Program kullanılarak düzenleme yapmak isteyenlerin, Beyanname Düzenleme Programı ve gerekli bazı programların bilgisayara indirilerek kurulması gerekmektedir. https://ebeyanname.gib.gov.tr/ adresinden bilgi alınabilir.

Aşağıda belirtilen gruplara girenler beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilirler:

 • e-Beyanname kullanıcısı olanlar kendi kullanıcı kodu ve şifreleriyle.
 • SMMM ve YMM kanununa göre yetkililer aracılığıyla.
 • Mal müdürlüğü mükellefi olan, muhasebeci ya da mali müşavir ile sözleşmesi olmayanlar, e-Beyanname şifreleri ile ya da bağlı oldukları mal müdürlüğünden kullanıcı kodu alarak.
 • Kurumlar Vergisi mükellefi olmayan vergi kesintisi yapma zorunluluğu olanlar, e-Beyanname şifreleri ile ya da bağlı oldukları vergi dairesinden kullanıcı kodu alarak.
 • Vergi kesintisi yapmayan apartman yönetimleri, basit usul vergi mükellefleri vb. muhtasar ve prim hizmet beyannamesi kodu alarak.

Muhasebeciler, mükellefleriyle yaptıkları hizmet sözleşmesi; meslek odaları ve birlikleri üyeleri ile yaptıkları aracılık sözleşmesi ile beyanname göndermeye yetkilidirler.

Beyanname düzenleme programında ya da farklı bir platformda hazırlanan beyannameler xml formatında kaydedilir ve zip ile sıkıştırılır. Paket büyüklüğünün en fazla 15 MB olmasına dikkat edilmelidir. İnternet Vergi Dairesi e-Beyanname bölümüne kullanıcı kodu ve şifre ile girerek, ‘Paket gönder’ kısmından gönderilir. Gönderilen paketin kontrol aşamaları ilgili sayfa üzerinden takip edilebilir.

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin Bildiriminden Sonra Tahakkukların Onaylanması

e-Beyanname sistemi üzerinden gönderilen bilgilerde vergi kesintileriyle ilgili hata olmaması durumunda bir adet tahakkuk fişi elektronik olarak mükellefe gösterilir.

Primlere ilişkin gönderilen bilgilerde hata olmaması durumunda, mükellefin durumuna uygun olarak en az bir tane olmak üzere bütün tahakkuk fişleri elektronik ortamda mükellefe gösterilir.

Tahakkuk fişleri ‘onay’ ya da ‘özel onay’ tuşlarıyla mükellef tarafından onaylanır. ‘Özel onay’ tuşu sadece vergi kesintileri ile ilgilidir.

Bildirimlerde hata varsa;

Tahakkuklarda hata olması durumunda, hatalar istenirse mükellef tarafından düzeltilerek beyannamenin sisteme yeniden girilmesi ve onaya gönderilmesi sağlanır. Mükellef tarafından düzeltme yapılmak istenmezse, hatalı kayıtlar için düzeltme beyannamesi de verilebilir. Düzeltme beyannamelerinde gerçekleştirilen düzeltmelerin hatasız olması gerekmektedir. Hata içeren düzeltme beyannameleri onaylanmaz. Hataların giderilmesi ya da hatalı kısımların beyannameden çıkarılarak yeniden sisteme gönderilmesi gerekir.

Muhtasar Hesaplama -  Örnek

Q firması toplam çalışan sayısı: 20

Toplam çalışan sayısı 10’dan fazla ve bu nedenle aylık olarak muhtasar beyanname vermesi gerekiyor.

6 çalışan asgari ücretli ve 011 kodu ile beyan edilir.

Kalan 14 çalışan 012 kodu ile beyan edilir.

Ücret üzerinden damga vergisi her çalışan dahil olarak 302 kodu ile beyan edilir.

İş yeri kira bedeli net aylık: 26.000 TL

Kira geliri brüte çevrilir ve stopajı hesaplanır ve 041 kodu ile beyannameye eklenir.

Stopaj: 6.500 TL

Muhtasar beyanname mükellefi olarak e-Beyanname üzerinden ilgili tarihlerde, düzenli olarak muhtasar beyannamelerinizi vermeyi unutmayın. e-Beyanname üzerinden verdiğiniz beyannamelerinizle ilgili ilerleme durumunu yine aynı site üzerinden takip edebilirsiniz.

QNB Finansbank A.Ş., bu blogda yayımlanan içeriklerde verilen bilgilerin doğru veya eksiksiz olduğuna ilişkin olarak herhangi bir taahhüt ya da garanti vermemektedir. QNB Finansbank A.Ş. ne şekilde olursa olsun bu bilgilerin içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından sorumlu değildir. Blogda yer verilen içeriklerde iletilen görüşler içerik sahibine ait olup, QNB Finansbank A.Ş.'nin görüşlerini içermeyebilir.

Kaynak:
https://ebeyanname.gib.gov.tr/MUHTASAR_VE_PRIM_HIZMET_BEYANNAMESI.pdf
https://ebeyanname.gib.gov.tr/Muhtasar%20ve%20Prim%20Hizmet%20Beyannamesi%20Duyurusu%2018.08.2020.pdf
https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=23345&MevzuatTertip=5
https://ebeyanname.gib.gov.tr/muphb2.pdf